Autocvičisko - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Autocvičisko
Postup pri skúške na autocvičisku - osobné motorové vozidlo
Pri vykonávaní prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B, B+E a podskupiny B1 na autocvičisku alebo inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky, skúšobný komisár preveruje u žiadateľa schopnosť vykonať prípravu a technickú kontrolu vozidla, vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky podľa § 20 ods. 4 písm. a) vyhlášky. Na úseku vedenia motorového vozidla preveruje schopnosť vykonať jazdné úkony podľa § 20 ods. 4 písm. b) vyhlášky. Táto skúška sa vykoná buď s inštruktorom alebo bez neho. Ak je vo vozidle inštruktor musí tam byť aj skúšobný komisár.

Pred začatím prvej časti skúšky z vedenia motorového vozidla cvičné vozidlo stojí zaparkované v priestore garáže o rozmere 2,8 x 5 metra, ktorá je vytvorená zo siedmich kužeľov. Pozdĺžne stredom garáže je slalomová trať vytvorená zo štyroch kužeľov v jednej priamke, ktoré sú od seba vzdialené na 1,5 násobok dĺžky cvičného vozidla. Slalomová trať má šírku 8 metrov. Žiadateľ vykoná jazdu zručnosti podľa prílohy č. 4, 5 a 6, pričom jazdu s vozidlom začína z garáže jazdou dopredu so zaradeným prvým prevodovým stupňom slalomovou jazdou pomedzi kužele. Za posledným kužeľom s vozidlom zastaví na vyznačenom mieste. Po zastavení zaradí spätný chod a s vozidlom cúvaním zaparkuje na kolmé, alebo šikmé státie do vyznačeného parkovacieho miesta, ktoré je vytvorené zo siedmich kužeľov o rozmere 2,8 x 5 metra. Potom s vozidlom vychádza z parkovacieho miesta jazdou doprava. Zaradí spätný chod a s vozidlom cúvaním zaparkuje podobným spôsobom na pozdĺžne státie do vyznačeného parkovacieho miesta, ktoré je vytvorené zo siedmich kužeľov o rozmere 2,5 x 6,5 metra. Po zaparkovaní s vozidlom vychádza z parkovacieho miesta a jazdu zručnosti ukončí zacúvaním vozidla do vyznačeného priestoru garáže. Pozdĺžne, kolmé alebo šikmé zaparkovanie, môže byť podľa rozhodnutia skúšobného komisára vykonávané na pravej alebo ľavej strane slalomovej trate.
Autocvičisko
zdroj: shutterstock.com
Nie je podmienkou, aby cúvanie do vyznačeného parkovacieho miesta a vyznačenej garáže žiadateľ zvládol jedným súvislým ťahom. Pri zaparkovaní vozidla na pozdĺžne, kolmé, alebo šikmé státie a zacúvanie vozidla do garáže, sa s vozidlom nesmie dotknúť kužeľa, nesmie ho posunúť ani ho zvaliť. S vozidlom nesmie presahovať cez pomyselnú čiaru parkovacieho miesta a garáže. Porušenie týchto zásad je dôvodom na hodnotenie prvej časti skúšky z vedenia motorového vozidla klasifikačným stupňom neprospel. Ak pri parkovaní vozidla na kolmé státie žiadateľ musí ísť s vozidlom jazdou dopredu, môže jeho prednou časťou presiahnuť strednú deliacu čiaru, ktorá je vytvorená zo štyroch kužeľov.
Autocvičisko
Uvedené rozmery garáže a parkovacieho miesta sú prispôsobené pre osobné motorové vozidlo o rozmere 4 x 1,6 metra. V prípade, ak je cvičné vozidlo väčších, alebo menších rozmerov skúšobný komisár primeraným spôsobom upraví rozmer garáže a parkovacieho miesta. V tejto súvislosti platí pravidlo, že rozmer garáže a parkovacieho miesta na kolmé alebo šikmé cúvanie bude mať šírku 1,75 násobku a dĺžku 1,25 násobku cvičného vozidla. Napr. pre osobné motorové vozidlo značky Škoda Octávia, ktoré má rozmer 4,57 x 1,76 metra bude rozmer garáže a parkovacieho miesta na kolmé, alebo šikmé státie 5,7 x 3 metra. Rozmer parkovacieho miesta na pozdĺžne státie bude mať šírku 1,5 násobku a dĺžku 1,6 násobku cvičného vozidla. Uvedené vzdialenosti budú upravené medzi základňami kužeľov. Pri cvičných vozidlách, ktorých dĺžka presahuje 4,5 metra bude šírka slalomovej trate 9 metrov. Pre lepšiu orientáciu a viditeľnosť žiadateľa pri vykonávaní preverovacích jazdných úkonov, budú do dopravných kužeľov vložené tyče, ktoré môžu byť označené striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi.
Autocvičisko
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah