Hlavné konštrukčné časti piestových spaľovacích motorov - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Motory
Na pohon cestných motorových vozidiel sa môžu používať motory spaľovacie, elektrické a hybridné pohony. Väčšinou sa však ešte používajú spaľovacie motory, v ktorých sa chemická energia paliva mení priamo v spaľovacom priestore motora na energiu tepelnú, ktorú motor premení na mechanickú prácu. V spaľovacom motore sa spaľuje vhodná zmes paliva (najčastejšie) benzín so vzduchom (obsahuje kyslík) v takom pomere, aby po zapálení rýchlo a pokiaľ možno všetka zhorela. V piestových spaľovacích motoroch piest túto zápalnú zmes najskôr nasaje do pracovného priestoru valca a potom ju stlačí. Vo vhodnom okamihu je zápalná zmes zapálená. Vplyvom uvoľnenej tepelnej energie prudko stúpne tlak a objem plynov. Vzniknutý tlak plynov tlačí na piest, pohybujúci sa vo valci motora, ktorého posuvný pohyb je kľukovým mechanizmom prevedený na pohyb otáčavý.
Hlavné konštrukčné časti piestových spaľovacích motorov
zdroj: shutterstock.com
Hlavné konštrukčné časti piestových spaľovacích motorov
Hlavné časti spaľovacích motorov:

Pevné časti motora
Kľuková skriňa (1)
Blok valcov (2)
Hlava valcov (3)
Veká a kryty (4)
       
Pohyblivé časti motora
Kľukový mechanizmus
- piest (6), piestne krúžky (7), piestny čap (8), ojnica (9), kľukový hriadeľ (10), zotrvačník(11)
Rozvodový mechanizmus
- ventily (12, ventilové pružiny (13), zdvihátka (14), vačkový hriadeľ (15), kolesá rozvodu (16), rozvodová reťaz alebo ozubený remeň (17)
       
Zariadenie pre tvorbu zmesi
Palivová sústava
  
Pomocné zariadenia
Mazacia sústava
Chladiaca sústava
Výfukový systém
Zapaľovacia sústava
Hlavné konštrukčné časti piestových spaľovacích motorov

Vidíte schému piestového spaľovacieho motora s kľukovým mechanizmom, ktorý tvorí jeho podstatu. Vo valci 1, ktorého horný koniec je uzavretý hlavou 2, sa pohybuje piest 3. Ojnica 4 spája piest s kľukovým hriadeľom 5. Piest sa pohybuje vo valci hore a dolu, teda priamočiare a vratne. Jeho posuvný pohyb sa prenáša ojnicou na kľukový hriadeľ 5 a mení sa na pohyb otáčavý. Kľukový hriadeľ je hnacím hriadeľom motora. Otáčky kľukového hriadeľa sa prenášajú ďalej cez spojku, prevodovku a rozvodovku na hnacie kolesá motorového vozidla.
Hlavné konštrukčné časti piestových spaľovacích motorov
Základné údaje a parametre
Krajné polohy piesta vo valci nazývame úvrate, a to horná úvrať (HÚ) a dolná úvrať (DÚ). Vzdialenosť medzi oboma úvraťami, t.j. Dĺžka dráhy piesta, je zdvih piesta (z - udáva sa v mm). Piest vykoná za jednu otáčku kľukového hriadeľa dva zdvihy. Priemer valca je priemer pracovnej dutiny valca a nazýva sa vŕtanie valca (D - udáva sa tiež v mm). Kružnica K, ktorú opisuje stred čapu kľukového hriadeľa, nazývame kľukovou kružnicou. Kružnicu rozdeľujeme na 360 dielikov – stupňov. Počítame vždy od hornej polohy kľuky (hornej úvrate) v smere točenia (t.j. Vpravo). Na toto rozdelenie potom vzťahujeme činnosť všetkých mechanizmov motora, pokiaľ je ich pohyb viazaný na kľukový hriadeľ (napr. Otváranie a zatváranie ventilov, okamih zážihu).

Základným údajom spaľovacieho motora je objem valca (alebo valcov), ktorý nazývame objemom motora. Je to priestor, ktorý je daný kruhovou plochou priemeru valca motora (vŕtanie) a výškou zdvihu piesta. Objem valca sa tiež nazýva zdvihovým objemom a udáva sa v kubických centimetroch alebo litroch.
Hlavné konštrukčné časti piestových spaľovacích motorov
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah