Zážihový motor (Ottov) - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Zážihový motor (Ottov)
Činnosť štvortaktného zážihového motora
Zážihový motor (Ottov)
1. takt - Nasávanie
Pri tomto takte sa piest motora pohybuje z horného úvratu (HÚ) do dolného úvratu (DÚ). Súčasne otvoreným nasávacím ventilom sa do spaľovacieho priestoru nasáva zápalná zmes (palivo + vzduch). Pri nasávaní sa vzduch zbavuje nečistôt v čističi vzduchu.

2. takt - Kompresia
Pri kompresnom takte sa po uzavretí nasávacieho ventilu zmes vo valci stlačí. Piest sa pohybuje z DÚ do HÚ. Nasávací ventil sa zatvára niekoľko stupňov za DÚ, aby sa využila zotrvačnosť prúdiacej zmesi na lepšie plnenie valca. Pred HÚ v okamihu predstihu zážihu elektrická iskra zapaľovacej sviečky zapáli zápalnú zmes. Nasávacie a výfukové ventily sú uzavreté.

3. takt - Expanzia
Pri expanzii sa piest pohybuje z HÚ do DÚ; nasávacie a výfukové ventily sú uzavreté. Zmes sa zapáli od elektrickej iskry, ktorú vytvorí zapaľovacia sviečka. Horením sa uvoľní tepelná energia paliva, ktorá sa prejaví rýchlym zvýšením tlaku spalín vo valci, ktoré ho tlačia do DÚ. Pôsobením Tlaku spalín na piest sa vykonáva užitočná práca.

Expanzný takt je pracovným taktom; ostatné tri takty sú pomocné.

4. takt - Výfuk
Piest sa pohybuje z DÚ do HÚ. Otvorenými výfukovými ventilmi piest vytláča spaliny cez katalyzátor a tlmič výfuku do ovzdušia. Výfukový ventil sa zatvára tesne za HÚ.

Po dvoch otáčkach motora (kľukového hriadeľa) začína pracovný obeh motora opäť nasávaním.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah