Vznetový motor (Dieselov) - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Vznetový motor (Dieselov)
Činnosť štvortaktného vznetového motora
Vznetový motor (Dieselov)
Princíp činnosti štvortaktného vznetového motora je podobný ako pri zážihovom motore. Hlavné rozdiely sú v tom, že sa nasáva čistý vzduch, do ktorého sa po stlačení a zahriatí vstrekuje nafta a vzniknutá zápalná zmes sa zapaľuje kompresným teplom.

1. takt - Nasávanie
Pri tomto takte sa piest motora pohybuje z horného úvratu (HÚ) do dolného úvratu (DÚ). Súčasne otvoreným nasávacím ventilom sa do spaľovacieho priestoru nasáva vzduch zbavený prachu v čističi vzduchu

2. takt - Kompresia
Pri kompresnom takte sa po uzavretí nasávacieho ventilu vzduch vo valci stlačí. Piest sa pohybuje z DÚ do HÚ. Veľkým stlačením a vzniknutým tlakom sa vzduch zohreje na 600 – 900 °C. Pred HÚ sa do spaľovacieho priestoru vstrekne tlakom jemne rozprášená nafta, ktorá sa premieša, odparí a vznieti. Vzniká expanzia. Nasávacie a výfukové ventily sú uzavreté.

3. takt - Expanzia
Pri expanzii sa piest pohybuje z HÚ do DÚ; nasávacie a výfukové ventily sú uzavreté. Vstreknuté palivo sa vplyvom teploty začne odparovať, zmieša sa so vzduchom a následne dôjde k samovznieteniu vzniknutej zápalnej zmesi. Horením sa uvoľní tepelná energia paliva, ktorá sa prejaví rýchlym zvýšením tlaku spalín vo valci, ktoré ho tlačia do DÚ. Pôsobením tlaku spalín na piest sa vykonáva užitočná práca.

Expanzný takt je pracovným taktom; ostatné tri takty sú pomocné.

4. takt - Výfuk
Piest sa pohybuje z DÚ do HÚ. Otvorenými výfukovými ventilmi piest vytláča spaliny cez výfuk do ovzdušia. Výfukový ventil sa zatvára tesne za HÚ.

Po dvoch otáčkach motora (kľukového hriadeľa) začína pracovný obeh motora opäť nasávaním.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah