Mazacia sústava - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Mazacia sústava
Mazacia sústava motora musí dokázať zásobovať jednotlivé časti motora dostatočným množstvom mazacieho oleja. Pritom musí byť zaistený správny tlak oleja. Pokles tlaku oleja vodičovi signalizuje kontrolka na prístrojovej doske.

Požiadavky na mazaciu sústavu sú nasledovné:
Mazanie – zníženie trenia styku pohybujúcich sa častí motora.
Chladenie – ochrana pred prehriatím častí motora, ktoré nedokážu odovzdať teplo chladiacej kvapaline.
Tesnenie – štrbiny medzi piestom a valcom tak, aby prenikanie stlačených plynov okolo piesta bolo čo najmenšie.
Čistenie – odvod častí oteru, usadenín a zvyškov po spaľovaní.
Ochrana proti korózii
Zníženie hlučnosti motora – mazacia vrstva oleja tlmí hluk a vibrácie.
Mazacia sústava
V súčasných štvortaktných automobilových motoroch sa používa tlakové mazanie. Mazací olej je vytláčaný na jednotlivé miesta z kľukovej skrine (olejová vaňa), potrubím k ložiskám kľukového a vačkového hriadeľa (maže aj klzné plochy valcov) cez olejové čerpadlo (zubové) a obieha motorom. Následne sa dostáva späť do kľukovej skrine, v ktorej sa chladí a slúži ako zásobná nádrž. Vymeniteľný filter oleja zachytáva z oleja nečistoty, ktoré by mohli poškodiť motor. Čistota oleja má vplyv aj na životnosť motora. U niektorých vozidiel sa v mazacom systéme môže nachádzať aj prídavný chladič oleja.
Kontrola a údržba mazacej sústavy
Výmenné intervaly a druhy olejov predpisuje výrobca vozidla podľa počtu prejazdených kilometrov alebo podľa časového intervalu. Dôležité je, čo nastane skôr. Výmenu oleja zverte servisu, nakoľko sa tam vedia ekologicky postarať o odstránenie starého oleja.

Vodič by sa mal zamerať na kontrolu množstva oleja v motore pomocou mierky alebo o doplnenie olejovej náplne podľa pokynov výrobcu vozidla.
Mazacia sústava
zdroj: shutterstock.com
Mazacia sústava
Kontrolka - NEDOSTATOČNÝ TLAK MOTOROVÉHO OLEJA
Kontrolka alebo symbol sa rozsvieti pri nedostatočnom tlaku motorového oleja.
UPOZORNENIE Vozidlo nepoužívajte, kým nebude porucha odstránená. Rozsvietenie symbolu neznamená nedostatok oleja v motore: kontrola hladiny oleja sa musí vždy robiť manuálne.
Mazacia sústava
Kontrolka - OPOTREBOVANÝ MOTOROVÝ OLEJ (kde je k dispozícii)
Kontrolka alebo symbol sa rozsvieti a ostane zobrazený v určitých cykloch s vypnutým symbolom počas pár sekúnd, až kým olej nevymeníte. Symbol ostane zobrazený na displeji celú dobu.
UPOZORNENIE Po tejto prvej signalizácii sa bude symbol zobrazovať pri každom naštartovaní, až do výmeny oleja. Rozsvietenie kontrolky alebo symbolu neznamená poruchu vozidla, ale signalizáciu pre vodiča, že normálne používanie vozidla si vyžaduje výmenu oleja.
Opotrebovanie motora urýchľuje používanie vozidla na krátke trate, ktoré neumožňujú dosiahnutie prevádzkovej teploty motora.
Mazacia sústava
Kontrolka - PORUCHA SENZORA TLAKU MOTOROVÉHO OLEJA
Symbol sa rozsvieti trvalo spolu so zobrazením hlásenia na displeji, keď systém zistí poruchu senzora tlaku motorového oleja.
Mazacia sústava
Činnosť mazacej sústavy
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah