Chladiaca sústava - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Chladiaca sústava
Chladiaca sústava má pre motor zabezpečiť vždy optimálnu teplotu. Na zabránenie termického preťaženia, t.j. Spálenia mazacieho oleja (na klzných dráhach piesta), treba dielce, ktoré sú v okolí horúceho spaľovacieho priestoru (stena valca, hlava valca, ventily, piest) intenzívne chladiť.

Rozoznávame dva druhy chladenia a to
  • priame chladenie (vzduchom)
  • nepriame chladenie (kvapalinou)
Priame chladenie (vzduchové)
Priame chladenie vzduchom umožňuje odvod tepla priamo z konštrukčných dielcov vďaka intenzívnemu ofukovaniu väčšinou rebrovaných povrchov a používa sa predovšetkým v motoroch motocyklov a lietadiel, ale aj vo vznetových motoroch osobných a nákladných motorových vozidiel a v zážihových motoroch. Jeho hlavnou prednosťou je vysoká prevádzková spoľahlivosť a nepotrebuje prakticky žiadnu údržbu.
Chladiaca sústava
Činnosť vzduchového chladenia
Nepriame chladenie (kvapalinové)
Pretože voda vykazuje vysokú špecifickú tepelnú kapacitu a dobrý prechod tepla medzi materiálom a chladiacim médiom, je väčšina automobilových motorov chladená vodou. Najčastejšie sa používa obežné chladenie vzduchom-vodou. Má uzavretý okruh, ktorý dovoľuje použiť prísady na ochranu proti korózii a proti zamrznutiu. Chladiaca voda sa prečerpáva čerpadlom cez motor a cez chladič. Chladiaci vzduch prechádza cez chladič vďaka pohybu vozidla pri jazde, alebo prídavným ventilátorom. Teplota chladiacej kvapaliny sa reguluje termostatom obchádzaním chladiča.
Chladiaca sústava
Pri studenom motore – kým sa nedosiahne jeho prevádzková teplota – termostat uzavrie prietok chladiacej kvapaliny do chladiča a čerpadlo chladiacej kvapaliny zabezpečuje jej cirkuláciu medzi čerpadlom chladiacej kvapaliny a motorom – malým skráteným chladiacim okruhom. Ak je zapnuté kúrenie, určitá časť chladiacej kvapaliny prúdi do čerpadla cez výmenník tepla vykurovania. Malý chladiaci okruh a minimálne množstvo chladiacej kvapaliny zabezpečí rýchle zohriatie motora na prevádzkovú teplotu.

Pri dosiahnutí prevádzkovej teploty motora, termostat otvorí vstup do chladiča a chladiaca kvapalina prúdi späť do čerpadla chladiacej kvapaliny cez chladič /pri otvorenom kúrení aj cez výmenník tepla vykurovania/ veľkým chladiacim okruhom.

Tepelným spínačom ovládaný elektrický ventilátor dodáva chladiaci vzduch aj počas státia vozidla.


Kontrola a údržba chladiacej sústavy
    • kontrola dostatočného množstva chladiacej kvapaliny – kontrolujeme na vyrovnávacej nádobke medzi ryskami MIN a MAX
    • pravidelná výmena chladiacej kvapaliny – výmenu vykonávame podľa odporúčania výrobcu vozidla
    • kontrola tesnosti hadíc a spojok
    • pred zimou si nechať skontrolovať bod tuhnutia chladiacej kvapaliny (aby nám v zime nezamrzla)

Chladiaca sústava
zdroj: shutterstock.com
Chladiaca sústava
Kontrolka - ZVÝŠENÁ TEPLOTA CHLADIACEJ KVAPALINY MOTORA
Kontrolka sa rozsvieti pri prehriatí motora.
V prípade normálneho chodu: zastavte vozidlo, vypnite motor a overte, či hladina chladiacej kvapaliny v nádrži nie je pod značkou MIN. V takom prípade počkajte na vychladnutie motora, potom pomaly a opatrne otvorte uzáver, doplňte chladiacu kvapalinu a skontrolujte, že je jej hladina medzi značkami MIN a MAX na nádrži. Okrem toho vizuálne skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapaliny. Ak sa pri nasledujúcom spustení motora kontrolka (alebo ikona na displeji) opäť rozsvieti, obráťte sa na odborný servis.
V prípade náročných jázd vozidla (napr. pri jazde v náročných terénoch): spomaľte jazdu, a v prípade, že kontrolka ostane svietiť, zastavte vozidlo. Zastavte na 2 alebo 3 minúty, pričom ponechajte motor zapnutý a zľahka zrýchľujte, aby sa umožnila lepšia cirkulácia chladiacej kvapaliny, potom vypnite motor. Skontrolujte dostatočnú hladinu kvapaliny vyššie opísaným spôsobom.
UPOZORNENIE V prípade veľmi náročného použitia sa odporúča ponechať motor spustený a zľahka pridávať po dobu niekoľkých minút, predtým ako zastavíte.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah