Spojka - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Spojka
Na spojenie alebo odpojenie hnacieho momentu motora s prevodovým mechanizmom slúži spojka. Inými slovami, spojka obstaráva spojenie alebo krátkodobé odpojenie otáčajúceho sa kľukového hriadeľa za chodu motora s ostatným prevodovým mechanizmom a tým i s hnacími kolesami motorového vozidla. Umiestňuje sa medzi motor a prevodovku. Spojka musí umožniť dočasné vyradenie motora zo záberu a jeho postupné zaraďovanie do záberu. Dočasné vyradenie motora zo záberu je potrebné na dosiahnutie ľahkej zmeny prevodového stupňa, na zastavenie vozidla a na odpojenie prevodovky od motora aby sa uľahčilo štartovanie studeného motora najmä v zimnom období. Pozvoľné zaraďovanie motora do záberu je potrebné pre dosiahnutie plynulého rozjazdu vozidla a pre plynulé preraďovanie jednotlivých prevodových stupňov. Plynulý rozjazd sa umožňuje preklazovaním spojky na začiatku záberu motora, ktorého otáčky sú pomerne vysoké, vzhľadom na výkon potrebný na uvedenie motorového vozidla do pohybu. Všetkým týmto požiadavkám vyhovujú spojky kotúčové výsuvné trecie, pretože ich záber je dostatočne mäkký, konštrukcia je jednoduchá v prevádzke sú spoľahlivé a vyžadujú minimálnu údržbu.
Spojka
zdroj: shutterstock.com
Hnaciu časť spojky tvorí zotrvačník a prítlačný kotúč. Obe tieto časti sú spojené svorníkmi v jeden celok, ktorý je pevne spojený s koncom kľukového hriadeľa.

Pomocou prítlačných pružín je medzi zotrvačník a prítlačný kotúč stlačená hnaná časť spojky – lamela, ktorá preberá otáčavý pohyb kľukového hriadeľa. Vypínací mechanizmus tvorí spojkový pedál.

Ak vodič zošliapne spojkový pedál, pôsobí tak prakticky na dvojramennú páku, ktorá je otočne uložená na čape. Ak premôže vodič tlakom nohy na spojkový pedál silu prítlačných pružín, uvoľní hnaný kotúč /lamelu/ a tým odpojí hnaciu silu motora od prevodového mechanizmu a tiež od hnacích kolies vozidla. Ak uvoľní vodič pedál spojky do pôvodnej polohy, prítlačné pružiny svojím tlakom obnovia spojenie medzi hnacou a hnanou časťou spojky.
Spojka
Schéma spojky
Ak spojka preklzuje, to znamená, že pri rovnakej rýchlosti potrebujeme vyššie otáčky motora alebo pri prudšom pridaní plynu sa otáčky motora prudko zvýšia, ale rýchlosť stúpa len pozvoľne, je nutné jej výmenu zveriť odbornému autoservisu.
Životnosť spojky môžeme ovplyvniť aj samotným používaním spojky. Napríklad tým, že pedál spojky nedržíme zbytočne dlho v zošliapnutej polohe (pri zastavení vozidla) a taktiež neponechávame po preradení prevodového stupňa zbytočne nohu opretú o spojkový pedál.
Spojka
Činnosť spojky
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah