Prevodovka - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Prevodovka
Požiadavky, ktoré sú kladené na dnešné automobilové motory sú: malé rozmery, nízka hmotnosť, ale čo najväčší výkon pri minimálnej spotrebe paliva. Pri nízkych otáčkach podáva motor malý výkon, pri vysokých je zasa jeho práca nehospodárna. Motor pracuje výkonne a pritom i hospodárne len v určitých otáčkach. Sú to optimálne otáčky, primerane vysoké a stále rovnaké bez ohľadu na meniacu sa rýchlosť jazdy alebo na meniace sa odpory. Túto požiadavku umožňuje motoru splniť prevodovka, vybavená niekoľkými prevodovými stupňami, ktorými sa za jazdy dajú v určitom pomere meniť otáčky motora k otáčkam hnacích kolies motorového vozidla. Prevodovka umožňuje teda motoru pracovať za sťažených prevádzkových podmienok (ako je napríklad jazda do kopca alebo v teréne) s väčšou silou, ale pri optimálnych otáčkach, ktoré zaručujú nielen plný, ale i hospodárny výkon. Naproti tomu pri jazde po rovine, keď nie je potrebná veľká sila motora k pohybu vozidla (prekonáva len valivý odpor a odpor vzduchu) premení vodič v prevodovke meniteľnými prevodmi nadpriemerný výkon motora k rýchlejšej jazde vozidla prípadným zaradením najvyššieho prevodového stupňa.
Prevodovka
Okrem toho musí prevodovka ešte umožniť:
  • zaradenie neutrálu, potrebného na odpojenie hnacej sily motora na poháňané kolesá vozidla na ľubovoľne dlhý čas. Jedine pri zaradenom neutrále je možné aby motor bol v chode, vozidlo stálo a spojka bola zopnutá
  • zaradenie spätného chodu, potrebného na cúvanie (zaraďuje sa len keď vozidlo stojí)
  • brzdenie vozidla motorom pri jazde zo svahu

Skriňa prevodovky slúži na uloženie všetkých hlavných častí prevodovky. Zároveň tvorí nádrž na potrebnú zásobu mazacieho oleja, a preto musí byť čo najdokonalejšie utesnená. Vzhľadom na uloženie hriadeľov a zaistenie presného záberu ozubenia musí byť skriňa prevodovky čo najpevnejšia, pričom jej tvar je upravený podľa polohy ozubených kolies.
Prevodovka
zdroj: shutterstock.com
Zaraďovací mechanizmus umožňuje zaradenie potrebného prevodového stupňa a nestavenie ostávajúcich prevodových stupňov do neutrálnej polohy.

Skladá sa z vodiacich tyčí a zo zaraďovacej páky, ktorej spodný koniec pohybuje zasúvacími vidlicami posuvne uloženými na vodiacich tyčiach. Zasúvacie vidlice posúvajú ozubené kolesá na hnanom hriadeli do záberu s ozubenými kolesami predlohového hriadeľa (hnacom hriadeli). Týmto spôsobom sa zaraďujú jednotlivé prevodové stupne.

Pri zaradení ktoréhokoľvek prevodového stupňa pre jazdu dopredu sa hnaný hriadeľ prevodovky otáča vždy rovnakým smerom a tiež rovnakým smerom pôsobí na hnaciu nápravu vozidla.
Výnimku tvorí zariadenie spätného chodu, keď je medzi dve ozubené kolesá vložené tretie. To preto, aby sa docielil na hnanom hriadeli prevodovky opačný zmysel otáčania, ako pri zaradení niektorého z prevodových stupňov pre jazdu vpred.

Súčasné motorové vozidlá sú vybavené konštrukčne zložitejšou, ale na obsluhu menej náročnou prevodovkou, ktorá dovoľuje zaraďovanie len s jedným zošliapnutím spojkového pedálu. Táto prevodovka sa nazýva synchronizovaná. Súkolesia jednotlivých prevodových stupňov sú v stálom zábere a zapojuje sa s hnaným hriadeľom pomocou synchronizačnej spojky.

Medzi najjednoduchšie na obsluhu patria čo raz viac používané automatické prevodovky. Pri týchto zariadeniach nám odpadá práca so spojkou a radiacou pákou prevodových stupňov.
Prevodovka
Schéma prevodovky
Kontrola a údržba prevodovky
Kontrola a údržba prevodovky je zameraná hlavne na:
      • kontrolu tesnosti prevodovky (únik prevodového oleja
      • výmena olejovej náplne (podľa pokynov výrobcu vozidla)
Akékoľvek výmeny a opravy na prevodovke je potrebné zveriť odbornému autoservisu.

Prevodovka
Činnosť prevodovky
Prevodovka
Činnosť synchronizácie
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah