Pruženie a tlmenie - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Pruženie a tlmenie
Pre nerovnosti na vozovke musia kolesá vozidla okrem otáčavého pohybu vykonávať aj pohyb nahor i na dol. Pruženie má za úlohu spolu s tlmením zachytávať nárazy od vozovky a premeniť ich na vibrácie.

Pruženie a tlmenie sú určujúcim faktorom pre:
      • Komfort jazdy – vibráciami karosérie sa zmierňujú rázy pôsobiace na cestujúcich.
      • Bezpečnosť jazdy – na väčších nerovnostiach sa môže stratiť kontakt s vozovkou; kolesá sa dostanú do vzduchu a nemôžu prenášať žiadne sily.
      • Chovanie v zatáčkach – tlmenie a pruženie musí v zatáčke zaručiť stálu priľnavosť kolies s vozovkou.

Pružiny sú umiestnené medzi zavesením kolies (náprava) a karosériou. Ich účinok je podporovaný aj obutými pneumatikami. Ďalšie pérovanie, ktoré slúži ale len pre pohodlie cestujúcich, je pérovanie sedadiel.
Pružiacimi prvkami pri perovaní sú perá, tlmiče a stabilizátory.

Podľa pružiacich prvkov sú listové pružiny a vinuté pružiny.

Listové pružiny sú zväzky oceľových listov obdĺžnikového prierezu nerovnakej dĺžky, v prostriedku stiahnuté svorníkom a na bokoch zovreté strmeňmi. Zväzok listov má hlavný list jedným koncom uchytený otočne; druhý koniec tohto listu sa vykyvuje alebo kĺže v závese, čím sa vymedzujú dĺžkové rozdiely pri perovaní. Perá bývajú zväčša pozdĺžne, umiestnené v rovine rovnobežne s pozdĺžnou osou vozidla; môžu byť aj priečne alebo šikmé.
Pruženie a tlmenie
zdroj: shutterstock.com
Vinuté pružiny sú vinuté z drôtu kruhového prierezu. Používajú sa v zvislom postavení, vnútri s teleskopickým tlmičom. Zaberajú malý priestor a sú ľahké. Nemajú vlastný tlmiaci účinok ako listové perá.

Ďalšie možnosti pruženia sú: skrutné tyče, pneumatické pružiny, hydro - pneumatické pružiny, hydro - elastické pružiny, gumové pružiny.
Pruženie a tlmenie
zdroj: shutterstock.com
Účinok perovania vozidiel vhodne dopĺňajú tlmiče perovania a stabilizátory. Tlmiče môžu byť jednočinné alebo dvojčinné. Podľa konštrukcie sú trecie, kvapalinové a vzduchové.
Úlohou tlmičov pruženia je zabrániť kmitaniu kolies spôsobené nerovnosťou vozovky a tým zabezpečiť stály styk kolesa s vozovkou. Tlmiaca sila vzniká prietokom tlmiaceho oleja cez škrtiace ventily v pieste tlmiča, pričom sa časť energie mení na teplo. Tlmiče sa umiestňujú medzi zavesenie kolies a karosériu.
Pruženie a tlmenie
Stabilizátory majú za úlohu zamedziť nakláňaniu vozidla vplyvom odstredivých síl pri prejazde zákrutou. Pôsobia tak, že v zákrute sa prenesie časť sily pôsobiacej na pruženie z vonkajšej časti na vnútornú. Kým je strana vozidla na vnútornom polomere tlačená dole, ťažisko sa zníži a auto sa čiastočne vyrovná. V súčasnosti poznáme 2 typy stabilizátorov: skrutné a hydraulické.
Pruženie a tlmenie
zdroj: commons.wikimedia.org
Pruženie a tlmenie
Činnosť pruženia
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah