Riadenie - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Riadenie
Úlohou riadenia je premieňať vodičom vykonaný pohyb na volante na zmenu uhlu riadenia kolies na vozidle vľavo alebo vpravo okolo čapov nápravy. Riadenie musí zabezpečiť stabilitu vozidla pri prejazde zákruty a to pri akomkoľvek polomere zákruty. Musí umožňovať jednoduché a bezpečné riadenie vozidla, tak aby nedochádzalo k unaveniu vodiča. Nárazy spôsobené nerovnosťami vozovky, by mali byť čo najviac utlmene prenesené na volant. Tlmením by však vodič nemal stratiť kontakt s vozovkou. Po uvoľnení volantu, by sa kolesá mali samé vrátiť do stredovej polohy a zotrvať v tejto polohe. Na volante by mal byť čo najmenší voľný chod.
Druhy riadenia
Podľa konštrukcie prevodu
- Hrebeňové riadenie
- Riadenie so skrutkovým prevod
- Riadenie so závitovkovým prevod

Podľa spôsobu ovládania
- priame riadenie – na ovládanie riadenia slúži iba sila vodiča
- kombinované riadenie – na ovládanie riadenia sa spolu so silou vodiča používa pomocné zariadenie (posilňovač riadenia).

Posilňovač riadenia znižuje námahu vodiča. Poznáme kvapalinové a elektrické posilňovače riadenia. Kvapalinové posilňovače riadenia sa umiestňujú v prevodke riadenia alebo sú upevnené k hlavnej páke riadenia. Elektrické posilňovače riadenia sa umiestňujú na hriadeľ riadenia.
Posilňovač musí byť pripojený tak, aby sa funkcia riadenia zachovala aj pri jeho poruche.

Riadenie
Schéma hrebeňového riadenia
Geometria riadenia
Pre dobrú ovládateľnosť vozidla je nutná aj vhodne nastavená geometria. Taktiež zabezpečuje smerovú stabilitu vozidla, zaisťuje správne odvaľovanie kolies po vozovke. Správna geometria riadenia ovplyvňuje návrat kolies po prejdení zákruty a zmenšuje opotrebenie pneumatík. Pri geometrii kolies sa meria odklon, zbiehavosť a vplyvom postavenia čapov aj závlek. Riadiaci čap je priklonený a má záklon.
Riadenie
zdroj: shutterstock.com
Kontrola a údržba riadenia
Riadenie
Kontrolka - PORUCHA POSILŇOVAČA RIADENIA
Prepnutím štartovacieho zariadenia do polohy ON sa zapne kontrolka (alebo symbol na displeji), ale po niekoľkých sekundách sa má vypnúť. Ak kontrolka (alebo symbol na displeji) zostane svietiť, môže sa oslabiť účinok posilňovača riadenia a na otáčanie volantu sa môže vyžadovať omnoho väčšia sila, pričom vozidlo sa dá stále ovládať. Čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Riadenie
Kontrolka - ZAPNUTIE ELEKTRICKÉHO POSILŇOVAČA RIADENIA „DUALDRIVE”
Nápis CITY na displeji sa rozsvieti po zapnutí elektrického posilňovača riadenia „Dualdrive” stlačením príslušného ovládacieho tlačidla. Po opätovnom stlačení tlačidla nápis CITY zhasne.
Dobrý technický stav prednej nápravy je dôležitý pre bezpečnosť jazdy. Kontrolu nápravy a riadenia by sme mali zveriť odbornému servisu.
Poruchy riadenia
   • vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné,
   • niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
   • nefunguje posilňovač riadenia (volantom sa dá otáčať len ťažko),
   • opotrebované časti riadenia – prejavuje sa to kmitaním volantu alebo buchotom od prednej nápravy (napr. opotrebované guľové čapy alebo aj zle vyvážené kolesá),
   • zlá geometria prednej nápravy – prejavuje sa ťahaním vozidla do strany a nadmerným opotrebovaním pneumatík,
   • podhustené pneumatiky spôsobujú sťažené otáčanie volantu na mieste.

Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah