Zdroje napätia - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Zdroje napätia
Zdroje elektrickej energie sú vo vozidle potrebné ako zdroj napájania elektrických spotrebičov v motorovom vozidle elektrickou energiou. Tú získavame pri nenaštartovanom motore z akumulátora (batérie). Pokiaľ je motor v chode, poháňa generátor (alternátor), ktorý dodáva elektrickú energiu spotrebičom a zároveň dobíja akumulátor.
Akumulátor
Je základným a hlavným zdrojom elektrickej energie motorového vozidla. Zásobuje spotrebiče elektrickej energie vozidla pri nenaštartovanom motore. Najmä však pri štartovaní samotného motora vozidla musí krátkodobo dodať štartéru vozidla veľa prúdu a zároveň zásobovať ostatné elektrické spotrebiče vozidla.

Princípom oloveného akumulátora je vratný chemický dej, ktorý prebieha medzi doskami ponorenými do elektrolytu (kyselina sírová zriedená chemicky čistou destilovanou vodou).
Zdroje napätia
Schéma akumulátora
Údržba akumulátora zahŕňa kontrolu hladiny elektrolytu a meranie jeho hustoty. Pólové vývody a svorky je potrebné udržiavať v čistote (nesmie byť na nich biely kysličník, pretože nevedie prúd). Akumulátoru škodia aj silné otrasy, taktiež silné vybíjanie, prípadne skrat, pred ktorým je potrebné akumulátor chrániť. Akumulátor je potrebné udržiavať stále nabitý v prevádzke. V zimnom období kapacita akumulátora klesá.
Zdroje napätia
zdroj: shutterstock.com
Alternátor
Podľa druhu prúdu môžeme vo vozidle používať elektrické sústavy jednosmerné alebo striedavé, záleží na tom, aký je použitý generátor elektrického prúdu. Dynamo vyrába jednosmerný prúd a alternátor striedavý prúd.

Nakoľko spotreba elektrickej energie u moderných automobilov narástla zo 150 až 180 W, na 400 až 1600 W došlo k nahradeniu dynama alternátorom. Alternátor pri menšej veľkosti a hmotnosti ako dynamo dokáže pokryť potrebu elektrického výkonu vozidla. Naviac alternátor je spoľahlivejší ako dynamo.
Zdroje napätia
Schéma alternátora
Pohon generátorov od motora vozidla zabezpečuje klinový alebo ozubený remeň, prostredníctvom remeníc. Pri údržbe je potrebné kontrolovať jeho stav (opotrebovanie) a napnutie.
Zdroje napätia
zdroj: shutterstock.com
Zdroje napätia
Kontrolka - PORUCHA ALTERNÁTORA
Pred naštartovaním vozidla a otočení kľúčika do polohy ON (I) sa kontrolka rozsvieti (kontrola funkčnosti). Po naštartovaní vozidla kontrolka zhasne.
Ak sa kontrolka alebo symbol rozsvieti, keď je motor naštartovaný, signalizuje to poruchu dobíjacieho systému vozidla. Čo najskôr sa obráťte na odborný servis.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah