Elektrické spotrebiče - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Elektrické spotrebiče
Spotrebiče rozdeľujeme:

Spúšťač
Spaľovacie motory sa musia spúšťať pomocou cudzej energie. Spúšťač je jednosmerný sériový elektromotor, ktorý je napájaný prúdom z batérie a používa sa na uvedenie motorov vozidiel do chodu – štartovanie motora.

Na hriadeli elektromotora spúšťača sa pohybuje pastorok s voľnobežkou. Vnútorná časť voľnobežky tvorí maticu na závite hriadeľa. Pohyb pastorka a spínacieho prúdu zabezpečuje elektromagnet upevnený priamo na spúšťači.
Elektrické spotrebiče
zdroj: shutterstock.com
Otočením kľúčika v spínacej skrinke alebo stlačením tlačidla štartu na prístrojovom paneli (do polohy naštartovanie, poloha kľúčika II) sa privedie prúd z batérie do cievky elektromagnetu spínača a puzdro elektromagnetu sa vtiahne do vnútra. Zasúvacia páka zasúva puzdro s pastorkom do záberu s ozubeným vencom zotrvačníka, spojí mostík elektromagnetu spínača svorku prívodu prúdu batérie so svorkou spúšťača a spúšťač sa roztočí. Mechanizmus voľnobehu odpojí po štarte hnaciu silu, aby naštartovaný rozbiehajúci sa motor nemohol poškodiť spúšťač.

Elektrické spotrebiče
Schéma spúšťača
Elektrické spotrebiče
Činnosť spúšťača
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah