Vetranie, kúrenie a klimatizácia - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica
pre autoškoly
Prejsť na obsah
Vetranie, kúrenie a klimatizácia
Dobré mikroklimatické podmienky sú nutné pre bezpečné ovládanie vozidla. Na ich zabezpečenie je vozidlo vybavené sústavou vetrania, kúrenia a klimatizáciou.
Vetranie
Na to aby boli zabezpečené dobré mikroklimatické podmienky sa vo vozidle musí vzduch vymieňať. Výmena vzduchu sa vo vozidle zabezpečuje vetracou sústavou. Veľká relatívna vlhkosť je nepriaznivá pri chladnejšom počasí, pretože môže vyvolávať rosenie okien, prípadne aj vytváranie námrazy na vnútorných stranách okien. Vetracia sústava zabezpečuje rozvod vzduchu do celého priestoru vozidla.
Vetranie, kúrenie a klimatizácia
Kúrenie
Vykurovacia sústava je riešená tak, aby rozvádzala teplo do celého priestoru pre cestujúcich. V oblasti hlavy má byť teplota o 5 až 8 o stupňov Celzia nižšia ako v oblasti nôh. Vykurovacia sústava každého vozidla sa skladá z výmenníka tepla a ventilátora, ktorý dopravuje potrebné množstvo ohriateho vzduchu cez výduchy rozvádzacieho systému, spravidla umiestnené na viacerých miestach, do vykurovaného priestoru.

Poznáme dva druhy vykurovacích sústav
   • závislá - na ohrev vzduchu sa využíva odpadové teplo chladiacej sústavy motora,
   • nezávislá – na ohrev vzduchu sa využíva tepelný zdroj nezávislý od chodu motora.

Vetranie, kúrenie a klimatizácia
Klimatizácia
Účelom tohto zariadenia nie je iba ochladzovanie vzduchu v kabíne vozidla v horúcich letných mesiacoch. Klimatizácia vzduch takisto čistí, vysušuje a zabezpečuje jeho prúdenie. To znamená, že pri jazde v daždi, keď sa nám začnú rosiť okná, tak zapnutou klimatizáciu vieme tomuto javu zabrániť. Na rozdiel od domácich klimatizácií sú klimatizácie vo vozidlách poháňané motorom a keďže vozidlo je pravidelne v pohybe, sú vystavené negatívnemu pôsobeniu vonkajších faktorov. Zmeny teploty a neustále vibrácie môžu viesť k poruchám jednotlivých súčiastok klimatizačného systému.

Vo vozidlách sa využívajú dva základné druhy klimatizačných zariadení, a to:
   • nezávislé klimatizačné zariadenie - pracuje oddelene od vetracieho a vykurovacieho systému vozidla,
   • integrované klimatizačné zariadenie - klimatizačné zariadenie je zlúčené s vetracou a vykurovacou sústavou.

Vetranie, kúrenie a klimatizácia
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah