Elektrické rozvody - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Elektrické rozvody
Na rozvod elektrickej energie vo vozidle sa používa kabeláž vedená vodičmi s malým elektrickým odporom rôznych prierezov a farieb. Používa sa jednovodičové zapojenie, čo znamená, že kladný pól je vedený vodičom a záporný pól kostrou vozidla (kovovou časťou karosérie). Preto pri poškodení vodiča (poškodená izolácia), môže dôjsť ku skratu a k následnému poškodeniu elektrických rozvodov. Z toho dôvodu sú všetky spotrebiče elektrickej energie vo vozidle a ich obvody chránené poistkou alebo spínačom, ktoré sú uložené v poistkových skrinkách. V prípade poruchy alebo skratu sa poistka vypáli (dôjde k odtaveniu) a tým k prerušeniu dodávky elektrickej energie.
Elektrické rozvody
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah