Zásady bezpečnej jazdy - Vnímanie - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Vnímanie
Pri vedení vozidla používame v podstate všetky zmysly. Ale najviac zrak, sluch, hmat a čuch.

90% informácií pri vedení vozidla vnímame opticky a len 10 % pripadá na ostatné zmysly. Optické – zrakové vnímanie a získavanie pomocou neho informácií si vodič musí osvojiť. To sa dá len praxou, čím viac kilometrov má vodič za sebou, tým lepšie dokáže pomocou očí vnímať, čo sa v jeho okolí deje.

Pomocou zraku získavame informácie a prehľad o situácii v cestnej premávke, o tom čo sa deje pred vozidlom a okolo neho. Zrak používame k sledovaniu dopravných značiek, svetelných signálov a pod. Pozor však na to že nie vždy to čo vidíme aj vnímame. Preto je dôležité , aby sme to čo pred sebou vidíme aj správne pochopili a pokiaľ možno aj včas správne vyhodnotili.
Vnímanie
Zorné pole je časť priestoru, ktorú možno vidieť okom pozerajúcim sa nehybne smerom dopredu.

Normálne zorné pole je možnosť vnímať predmety v okolí asi 180 stupňov vertikálne a asi 130 stupňov horizontálne na periférii oboch očí. Umožňuje to identifikovať vizuálne podnety, ktoré nie sú priamo pred nami.

Ľudské oko má dve oblasti rozlišovacích schopností. Tá prvá je centrálne – ostré videnie, ktoré je v rozsahu určitého uhlu (1,5°- 2°). Našťastie ľudské oko reaguje aj v zóne binokulárneho videnia tak, že natáča oko bez nášho vedomia. Výsledkom je, že ľudské oko sa vlastne vychyľuje o 30°v pravo aj vľavo. Nie je to moc, ale rozširujú sa nám tým možnosti ostrého videnia vpravo aj vľavo v rozmedzí 32°.
Vnímanie
V rozsahu centrálneho videnia má vodič aj najlepšie vyvinutý farbocit. Pri centrálnom videní nie je dobré aby vodič uprene pozeral len jedným smerom, preto že ak sa sústredíme len na jedno miesto, môže dôjsť k vychýleniu zo smeru jazdy. Preto je dobré, aby vodič stále menil smer pohľadu.

V druhej vonkajšej oblasti – periférne videnie, je rozlišovacia schopnosť nepriama. Táto oblasť plní funkciu takzvaného radaru. Dobre v nej rozpoznáme pohyb, ale veľmi slabo a zle farby a detaily. Pre vodiča je však dôležitá a mal by sa naučiť používať čo najširší rozsah zorného poľa smerom dopredu pred vozidlo. Periférne videnie využijeme pri sledovaní chodcov na chodníku, cyklistom prichádzajúcim po cestičke pre cyklistov alebo detí hrajúcich sa v blízkosti cesty.
Avšak vodič, ba nemal sledovať len situáciu pred vozidlom. K orientácii potrebuje vedieť aj čo sa deje po stranách vozidla a za ním. Na to mu slúžia spätné zrkadlá, ktoré je potrebné používať pri každej zmene rýchlosti alebo každej zmene smeru jazdy.

Pre správne zrakové vnímanie musí byť zrak vodiča v poriadku, preto pri každom probléme zo zrakom navštívte očného lekára, aby sa mohla urobiť zraková korekcia (napr. okuliarmi). Prílišné namáhanie zraku je vyčerpávajúce a zbytočne spôsobuje únavu vodiča.
Vnímanie
Sluchom vnímame chod motora, prípadne iné zvuky, ktoré súvisia s prevádzkou vozidla ako sú rôzne akustické signalizácie. Sluchom vnímame aj podnety, ktoré prichádzajú z okolia vozidla napr. ako je hluk ktorý vzniká prevádzkou iných vozidiel. Sluchom tiež vnímame zvláštne zvukové výstražné znamenia, ktoré používajú vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tak ako pri zraku je dôležité, aby mal vodič sluch v poriadku.
Vnímanie
Hmat z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky tiež nie je zanedbateľný. Citlivé ovládanie volantu je závislé od informácií, ktoré vodič dostáva od hmatových receptorov ruky. Receptory na nohách sú dôležité pre ovládanie pedálov, preto je potrebné pri vedení vozidla používať správnu obuv. Základom správneho vedenia vozidla je aj posed vodiča, preto je potrebné aj správne nastavenie sedadla vodiča. Práve pohyb vozidla je vnímaný sedacou a chrbtovou časťou. Vodič nimi vníma bočné sily pri prejazde zatáčkou alebo pri šmyku vozidla.
Vnímanie
Čuch nás môže upozorniť na závažné problémy vozidla, ako je unikajúce palivo, zadreté brzdy, preklzujúca spojka alebo chybu v elektroinštalácii.
Vnímanie
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah