Zásady bezpečnej jazdy - Agresivita - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Agresivita
Väčšina vodičov čas od času vedie vozidlo agresívne a často krát si to ani neuvedomuje. Agresivitu v cestnej premávke môžeme definovať ako chovanie, keď vodič vedome zvyšuje riziko a je motivovaný netrpezlivosťou, nepriateľstvom alebo len chce získať čas.

Agresívne chovanie sa prejavuje hlavne:
   • nedodržiavaním najvyššej dovolenej rýchlosti,
   • nedodržiavaním bezpečnej vzdialenosti,
   • zbytočné „vyblikávanie“, vytrubovanie“ a „vybrzďovanie“,
   • predchádzaním sprava,
   • kľučkovaním v jazdných pruhoch bez znamenia o zmene smeru jazdy,
   • sústavným porušovaním pravidiel cestnej premávky,
   • priama agresivita vo forme gestikulácie alebo verbálnych útokov, až po čoraz bežnejšie fyzické útoky.
V zozname agresívneho správania by sa dalo určite pokračovať.
Agresivita
zdroj: shutterstock.com
Vedenie vozidla schované za pocit anonymity vedie k tomu, že za volantom zažívame niečo, čo nám chýba napr. v zamestnaní alebo v rodine. To sa môže prejaviť, že niekto kto je úctivý napr. skôr ako sadol za volant pomohol mamičke s kočíkom dolu s chodmi, sa za volantom stane agresívnym.

Agresivitu zvyšuje aj alkohol a užívanie omamných látok. Agresívne vedenie vozidla je aj naučené chovanie. Keď deti vidia svojho rodiča, časom to berú, že to je normálne a že to tak môže byť. Na agresivitu má vplyv aj hádka za volantom pri riešení manželských alebo partnerských problémov. Prejavuje sa to hlavne pri dlhších cestách, kde pred slovami nie je kam uniknúť. Často krát sa hádka prenáša takpovediac z kuchyne do auta.
Agresivita
zdroj: shutterstock.com
Vodič v afekte nedokáže sústrediť svoju pozornosť na vedenie vozidla, má oneskorené a nepresné reakcie. Odporučenie každému agresívnemu vodičovi je, aby si niekde, kde môže zastavil, vystúpil z vozidla, vyventiloval sa alebo si zacvičil.

Agresívna jazda na viac zaťažuje aj životné prostredie, preto že pri nej sa môže zvýšiť spotreba vozidla aj o 40%.
Agresivita
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah