Zásady bezpečnej jazdy - Pasívne prvky bezpečnosti - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Pasívne prvky bezpečnosti
Systémom pasívnej bezpečnosti je systém, ktorý znižuje následky nárazu počas nehody. Chráni členov posádky pred vznikom poranení alebo znižuje ich rozsah. Patria k nim predovšetkým bezpečnostný pás, bezpečnostný vzduchový vak (airbag), deformačné zóny automobilu, systém ochrany pri prevrátení vozidla e-Call a ďalšie.
Karoséria

Hlavná požiadavka, ktorá sa kladie na karosériu je vnútorná bezpečnosť. Maximálna tuhosť konštrukcie okolo priestoru pre cestujúcich a riadené deformačné zóny majú zabezpečiť prežitie cestujúcich v prípade havárie.  (Hilvert, 2007)

Deformačné zóny, sú časti karosérie alebo nosné konštrukcie vozidla, navrhnuté tak, aby sa pri nehode energia nárazu aspoň čiastočne vyčerpala deformáciou prvkov, ktoré túto zónu tvoria. Priestor pre posádku musí byť konštruovaný tak, aby sa pri nehode nenarušil a umožnil posádke pri nehode prežiť. Nárazové sily by sa mali presunúť mimo tento priestor do iných častí karosérie.
Pasívne prvky bezpečnosti
zdroj: shutterstock.com
Ochranu pri náraze zboku je zvýšená bočnou časťou rámu a materiálmi s patričnou pevnosťou. Ďalším prvkom ochrany sú bočné výstuhy dverí, ktoré umožnia ich čiastočnú deformáciu, pri zachovaní ich funkčnosti aj po nehode. Po nehode by sa mali dať otvoriť, umožňuje to ľahšie vyslobodenie posádky.

Nosnú a bezpečnostnú funkciu majú sklené výplne okien. Z toho dôvodu, sú predné a zadné okno do karosérie vlepené. Sú vyrobené tak, mimo čelného skla, aby sa trieštili na malé kúsky bez ostrých hrán. Čelné okno je dvojvrstvové lepené v strede fóliou. Tá ma v prípade nehody zabrániť rozsypaniu úlomkov.
Pasívne prvky bezpečnosti
zdroj: shutterstock.com
Bezpečnostné pásy

Použitie bezpečnostných pásov vysokou mierou zvyšujú bezpečnosť vodiča a spolujazdcov počas jazdy. Úlohou bezpečnostných pásov je chrániť pasažierov pred vážnymi a smrteľnými úrazmi v prípade nehody.

Najčastejšie sa používa trojbodový bezpečnostný pás. Trojbodový bezpečnostný pás pri náraze pevne pridržiava telo na sedadle a zabraňuje aby sa pasažier zranil pri nekontrolovanom voľnom pohybe v kabíne, alebo pri nehodách s komplikovanejším pohybom vozidla vypadol z kabíny.

Súčasné bezpečnostné pásy pracujú v súčinnosti s ďalšími prvkami ako sú airbagy, napínače bezpečnostných pásov a obmedzovače sily pásov.
Pasívne prvky bezpečnosti
zdroj: shutterstock.com
Airbagy

Airbagy (vzduchové vankúše) sú pri čelnom náraze vozidla k najdôležitejším systémom pasívnej bezpečnosti.

Airbagy pohlcujú energiu posádky pomocou vaku, ktoré sa pri nehode nafukujú pred pasažierom a snažia sa zmierniť následky nehody. Samotný airbag len spomaľuje náraz pasažiera ale nedokáže ho zadržať. Z toho dôvodu je dôležité, aby bol pasažier pripútaný bezpečnostným pásom. Pokaľ nie je pripútaný, v prípade nehody sa telo pohybuje rozdielne a účinok airbagu je znížená. Okrem čelných airbagov sa používajú aj bočné, hlavové, kolenné a začínajú sa používať už aj medzi posádkové a pásové.
Pasívne prvky bezpečnosti
zdroj: shutterstock.com
Štatistiky naznačujú, že airbagy podstatne znižujú riziko smrteľného úrazu a lebo ťažkého zranenia. V prípade nehody riadiaca jednotka aktivuje jednotlivé airbagy na základe vyhodnotených signálov od viacerých snímačov zrýchlenia, resp. spomalenie pre každý smer. V okamihu nárazu, vyšle riadiaca jednotka signál do príslušných rozbušiek airbagov. Airbak sa naplní plynom (dusík) približne za 45 – 60 ms. Približne po 120 ms sa airbag vypustí. Airbagy sa neaktivujú pri každom náraze (napr. parkovanie, ťukanec v kolóne). Nárazom sú aktivované iba airbagy, ktoré sú v smere nárazu. Airbagy sa musia po nehode vymeniť ak došlo k ich odpáleniu, nedajú sa použiť opakovane.
Pasívne prvky bezpečnosti
zdroj: shutterstock.com
Aktívna opierka hlavy

Aktívna opierka hlavy zabezpečuje ochranu hlavy a krku pasažiera hlavne pri náraze zozadu. Dopravné nehody v smere jazdy majú negatívny vplyv už pri strete vozidiel rýchlosťou 10 km/h. Aktívna opierka hlavy má za úlohu priblížiť sa v čase nehody čo najbližšie k pasažierovej hlave tak, aby podložila hlavu a vystužila krčnú chrbticu a pomohla zachytiť zotrvačné sily poškodzujúce v momente nárazu krčnú chrbticu. Aktívna opierka hlavy znižuje ohybový moment na krčnú chrbticu až o 45%.
Pasívne prvky bezpečnosti
Pop-Up Bonnet

Pop-Up Bonnet - aktívna kapota  alebo PPDB (Pyrotechnic Pedestrian Deployable Bonnet), je označenie pre prvok pasívnej bezpečnosti, ktorý slúži k ochrane chodcov. Vďaka aktívnej (vystreľovacej) kapote je pri strete chodca zväčšený deformačný priestor medzi kapotou a blokom motora, čím sa zmierňujú následky.
Pasívne prvky bezpečnosti
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah