Zásady bezpečnej jazdy - Aktívne prvky bezpečnosti - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Aktívne prvky bezpečnosti
Systémom aktívnej bezpečnosti je systém alebo prvok, ktorý pomáha zabrániť alebo predchádzať dopravným nehodám. K systémom a prvkom aktívnej bezpečnosti patria účinné brzdy, ktoré umožnia bezpečné spomalenie a zastavenie vozidla, dobrý výhľad z vozidla, pneumatiky, tlmiče, ktoré zaistia dostatočný kontakt pneumatiky s vozovkou, vonkajšie osvetlenie, presné a spoľahlivé riadenie.

Medzi ďalšie prvky aktívnej bezpečnosti patria moderné elektronické systémy, ako ABS (protiblokovací systém), BAS (brzdný asistent), ESP/ESC (elektronický stabilizačný program)  atď.

Z hľadiska aktívnej bezpečnosti sú dôležité aj nasledovné faktory:
   • pohodlie vodiča,
   • dostatočný výhľad,
   • dobrá ergonómia,
   • teplota v kabíne.
Výhľad z vozidla

Výhľad s vozidla musí byť čo najlepší, a to nielen dopredu ale aj do strán a dozadu. Sedadlo si treba nastaviť tak, aby to nebolo len pohodlné, ale aj tak aby sme čo najviac eliminovali pohľad cez predný stĺpik karosérie. Nezabudnúť si nastaviť spätné zrkadlá, aby sme mali čo najlepší pohľad smerom dozadu a do strán. Pre dobrý výhľad z vozidla nesmieme zabúdať ani na čistotu skiel a zrkadiel. Nezabudnúť, ani na rôzne predmety voľne položené na prístrojovej doske. Mohli by odpútať našu pozornosť od bezpečného vedenia vozidla. Tiež pozor na rôzne predmety na kryte batožinového priestoru. Môžu nám sťažovať pohľad smerom dozadu a v prípade nehody sa môžu zmeniť na smrtiace projektily. Na sklá sa smú lepiť len fólie schválené a len na tie na ktoré to je povolené.
Aktívne prvky bezpečnosti
Tlmiče

Úlohou tlmičov pruženia je zabrániť kmitaniu kolies spôsobené nerovnosťou vozovky a tým zabezpečiť stály styk kolesa s vozovkou, čím zlepšujú ovládateľnosť a jazdné vlastnosti vozidiel. Pri nesprávnej funkcii dochádza k nestabilite, zlej ovládateľnosti a hlavne predlžujú brzdnú dráhu vozidla. Pri brzdení musia byť kolesá v neustálom kontakte s vozovkou aby dokázali preniesť brzdné sily. Pri nefunkčných alebo poškodených tlmičoch dochádza ku kmitaniu kolies a tým k prerušovaniu kontaktu s vozovkou.
Aktívne prvky bezpečnosti
zdroj: shutterstock.com
Brzdový systém

Slúžia v motorovom vozidle na spomaľovanie, pribrzďovanie až do zastavenia a na zaistenie proti rozjazdu. Pre ich správnu funkciu musia byť správne nastavené a pravidelne kontrolované. Z bezpečnostných dôvodov sú predpísané tzv. dvojokruhové brzdové sústavy s dvojokruhovým hlavným brzdovým valcom. Keď nastane na jednom brzdovom okruhu porucha, je možné druhým brzdovým okruhom vozidlo ešte zabrzdiť (núdzová brzda). Pokiaľ by brzdy nereagovali vôbec, môžeme vozidlo spomaliť postupným podraďovaním na nižšie prevodové stupne bez použitia plynového pedálu. Pokiaľ vozidlo dostatočne spomalilo zastavíme ho pomocou parkovacej brzdy. Parkovaciu brzdu nepoužívame v plnej rýchlosti, nakoľko by to bolo málo účinné a navyše si môžeme vyvolať šmyk vozidla. Pokiaľ však máme elektronické parkovaciu brzdu môže slúžiť aj ako núdzová brzda. Na rozdiel od klasickej „ručnej“ brzdy ju môžeme bezpečne a bez straty kontroly nad vozidlom použiť aj pri vysokej rýchlosti. Pri takomto brzdení vozidlo drží smerovú stabilitu, spolupracuje so systémom ABS, jej účinok je asi 50 - 80 % prevádzkovej brzdy a po celý čas svietia zadné brzdové svetlá.
Aktívne prvky bezpečnosti
zdroj: shutterstock.com
Pneumatiky

Aby pneumatiky na vozidle správne fungovali a dlho vydržali je nutné dodržiavať správne hustenie na predpísaný tlak predpísaný výrobcom vozidla. Pneumatiky na rovnakej náprave musia mať vždy rovnaký tlak. Úbytok tlaku je pre pneumatiky škodlivejší než prehustenie. Okrem toho že nižší alebo vyšší tlak má vplyv na spotrebu alebo životnosť pneumatiky, má vplyv aj na bezpečnosť jazdy. Pneumatiky nedoliehajú na vozovku celou plochou, ktorou by mali doliehať a tým nie sú schopné na vozovku preniesť potrebné trakčné, odstredivé a ani brzdné sily.
Trhliny, praskliny a podobné poškodenia môžu za jazdy spôsobiť defekt. To môže prerásť do situácie, ktorú bude mať problém riešiť aj skúsený vodič. Pokiaľ dôjde k náhlemu úplnému úniku vzduchu je nutné pevne uchopiť volant, ubrať plyn, vyvarovať sa zbytočného prudkého brzdenia a nechať vozidlo plynulo spomaliť až do zastavenia. Pri prudkom brzdení sa s vozidlom môžeme dostať do šmyku.
Aktívne prvky bezpečnosti
Vonkajšie osvetlenie

Na jazdu za zníženej viditeľnosti musí mať vozidlo osvetlenie, ktoré zaručí bezpečnú prevádzku, účinne osvetľuje vozovku a neoslňuje protiidúce vozidlá. Hlavnou požiadavkou svetlometov je, aby vyžarovali čo najmenej rozptýleného svetla, ktoré oslňuje. V súčasnosti pri množstve asistentov, ktoré sa nachádzajú aj v osvetlení, ako je automatické svietenie, automatické prepínanie diaľkových svetiel, adaptívne svetlomety atď., nesmieme zabúdať, že za vozidlo a ako svieti stále zodpovedá vodič.
Aktívne prvky bezpečnosti
ABS

ABS (Antiskid Brake System, Anti-block system, Anti-lock Braking System) je systém, ktorý počas brzdenia sleduje pohyb kolies (bráni ich zablokovaniu) na rôznych povrchoch. Každé koleso má vlastný snímač otáčok, ktorý poskytuje riadiacej jednotke ABS informácie o rýchlosti otáčania kolesa. Ak riadiaca jednotka prijme signál a vyhodnotí blokovanie kolesa, krátkodobo preň zníži tlak v brzdovom systéme. Tým uvedie koleso do pohybu a medzi vozovkou a pneumatikou sa udrží valivé trenie, zabráni klznému treniu, čo umožňuje lepšie ovládanie vozidla. Systém ABS znižuje a následne zvyšuje tlak v brzdnom systéme 16 - 30 krát za sekundu, ktorým je zabezpečené stále otáčania kolies na medzi adhézie a ovládateľnosť vozidla až do zastavenia.
Aktívne prvky bezpečnosti
ASR

Regulácia preklzovania (kolies/náhonu), skratka ASR (Acceleration Slip Regulation) alebo ASC (acceleration skid control) alebo TCS (traction control system), alebo DTC (dynamic traction control) je regulácia prešmykovania kolies. Systém ASR rozširuje systém ABS. Systém ASR sa využíva, pri rozjazde vozidla väčšinou na klzkom povrchu. Na zabráneniu prešmyku používa najčastejšie aj časti systému ABS - brzdením jednotlivých kolies, ktoré nemajú trakciu. Používa sa aj redukovanie výkonu motora (uberaním plynu, redukovaním prísunu paliva alebo zapaľovania).
Aktívne prvky bezpečnosti
ESC

ESC (Electronic stability control) pomáha vodičovi zvládať kritické situácie pri riadení vozidla, v ktorých by sa vozidlo mohlo dostať do šmyku. Kým samotné ABS iba vyrovnáva brzdnú silu medzi kolesami na základe informácie zo senzoru otáčok na kolesách, ESC spracúva informácie z ABS a zo senzora natočenia volantu, gyroskopu (umiestneného zvyčajne v strede vozidla) a spolu s virtuálnym softvérovým modelom vozidla potom cielene pribrzďuje oddelene zadné alebo odbrzďuje predné kolesá vozidla a tým ho nielen vo fáze brzdenia, ale i vo fáze zrýchľovania, či prechádzania zákruty udržiava mimo šmyku. Tým je auto ovládateľnejšie a stabilnejšie. ESC zasahuje aj do riadenia rýchlosti a v prípade potreby upraví výkon motora podľa modelu. ESC v kritických situáciách miernym natočením volantu do smeru, ktorý systém vyhodnotí ako správny, vodičovi napovie, kam by mal volantom pootočiť, aby sa vozidlo stabilizovalo. Automatická korekcia riadenia bude aktívna napr. pri silnom brzdení na rozdielnom povrchu vozovky na pravej a ľavej strane vozidla.
Aktívne prvky bezpečnosti
ESC má svoju kontrolku. Pokiaľ kontrolka svieti trvalo, je systém vypnutý alebo nefunkčný. Pokiaľ bude kontrolka blikať, znamená to že systém vyhodnotil situáciu ako neštandardnú a musel zasiahnuť.

Brzdový asistent

BAS (Braking Assistance System), je systém aktívnej bezpečnosti, ktorý umožňuje v prípade núdzového brzdenia vyvinúť maximálny brzdný účinok bez ohľadu na silu zošliapnutia brzdového pedálu.

Systém sleduje rýchlosť zošliapnutia brzdového pedálu a zároveň tlak, ktorým je nutné tento pedál zošliapnuť. Na základe sledovania týchto veličín vyhodnocuje možnosť vzniku kritickej situácie. V prípade, že systém takúto situáciu detekuje, dôjde ku zvýšeniu hydraulického tlaku v brzdovej sústave. Činnosť systému umožňuje skrátiť brzdnú dráhu vozidla pri nesprávnej reakcii vodiča.

Hill-holder

Je to asistent pre rozjazd do kopca. Tento systém zabraňuje samovoľnému cúvaniu pri rozjazde do kopca. Systém drží tlak v brzdovom okruhu približne 2,5 sekundy po uvoľnení brzdového pedálu. Systém má aj ďalšie označenia ako, HHC (hill-hold control), (HSA) hill-start assist alebo HAC (hill-start assist control).
Sledovanie mŕtveho uhla

BSM (Blind Spot Monitoring), je systém na sledovanie mŕtveho uhla. Asistenčný systém využíva radarové senzory umiestnené v prednom a zadnom nárazníku. Tie monitorujú priestor po stranách vozidla a tiež za ním. Pokrývajú zároveň i tzv. „mŕtvy“ uhol, ktorý sa nedá zobraziť v spätných zrkadlách. Keď systém v bezpečnostnej zóne zaznamená iné vozidlo, rozsvieti výstražný symbol v skle spätného zrkadla. Informuje tak vodiča, že mu pri zmene jazdného pruhu hrozí nebezpečenstvo. Ak vodič aj napriek tomu zapne smerovku, začne výstražný symbol v zrkadle blikať a zároveň zaznie výstražný tón.
Aktívne prvky bezpečnosti
Lane assist

Je to systém udržujúci vozidlo v jazdnom pruhu. Ide o prvok, ktorý sa snaží zabrániť nechcenému vybočenie z jazdného pruhu tým, že cielenými zásahy do riadenia nasmeruje vozidlo späť. Tento zásah do riadenia je možné kedykoľvek ručne korigovať a silu od volantu premôcť. Systém vozidlo neriadi a nejedná sa o autonómne riadenie! Vodič je vždy zodpovedný za riadenie vozidla vybaveného systémom Lane Assist. Systém je väčšinou aktívny až po prekročení rýchlosti 65 km/h a musí byť dobre rozpoznateľné vodorovné dopravné značenie. Systém sa deaktivuje pri zapnutí znamenia o zmene smeru jazdy.

Front assist

Je to systém, ktorý sa svojou funkciou snaží zabrániť kolízii, alebo zmierniť jej následky. Základným prvkom systému Front Assist je radar umiestnený z pravidla v prednom nárazníku alebo mriežke chladiča. Vďaka radaru stráži priestor pred vozidlom a neustále vyhodnocuje vzdialenosť, smer a rýchlosť predmetov pred vozidlom. Systém reaguje v závislosti od rýchlosti, a to signalizáciou nebezpečenstva až po automatické brzdenie.
Night Vision

Je to asistent nočného videnia. Na svoju činnosť využíva špeciálnu termokameru. Táto kamera pomáha pri jazde v noci, najmä mimo mesta a odhaľuje aj vysokú zver v lese. Všetko, čo kamera automaticky rozpozná, chodcov alebo zvieratá, vám ukáže na prístrojovej doske. Kamera je umiestnená v prednom nárazníku. Používa vlnové spektrum, ktoré sa nazýva infračervené. Kamera sleduje priestor desiatky až stovky metrov pred vozidlo. Vodiča informuje, že pred ním niečo je. Dosah kamery je približne 150 metrov. No spozornieť už môžete dávno predtým. Kamera odhalí pre vodiča "neviditeľné" predmety. Obraz, ktorý kamera spracuje, putuje do počítača a následne na obrazovku, ktorá je buď priamo pred vodičom, alebo v strede prístrojovej dosky. Okolité prostredie sa zobrazuje v stupňoch sivej. Čím je objekt svetlejší, tým viac odráža, resp. vyžaruje teplo.
Aktívne prvky bezpečnosti
DSBS
 
DSBS (Dual Sensor Brake Support) eliminuje kolízie s prekážkou pred vodičom, indikuje jeho únavu, udržiava auto v jazdnom pruhu aj rozpoznáva značky. Ide o kombináciu monokulárnej kamery a lasera umiestneného na čelnom skle. Monokulárna kamera spoľahlivo deteguje a rozpoznáva na stredné a dlhé vzdialenosti, napr. chodcov alebo jazdné pruhy. Laserový snímač vyniká v detekcii na krátke vzdialenosti a v noci.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah