Zásady bezpečnej jazdy - Brzdenie - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Brzdenie
Brzdenie je vlastne úmyselné zníženie rýchlosti jazdy. Prevádzkové brzdenie musí zabezpečiť účinné a rýchle zastavenie vozidla za akýchkoľvek prevádzkových podmienok. Dráha na zastavenie rozhoduje o tom, či v krízovej situácii dôjde k nehode, alebo auto zastaví včas. Samozrejme pri brzdení nesmieme zabúdať na fyzikálne zákony. Keďže kinetická energia rastie s rýchlosťou kvadraticky, rovnako tak sa prejaví závislosť brzdnej dráhy na rýchlosti. Teda aj malý rozdiel rýchlosti znamená veľký rozdiel v následkoch.

Ako sa teda správať, aby vozidlo zakaždým bezpečne zastavilo ešte pred prekážkou? V prvom rade prispôsobiť rýchlosť jazdy podmienkam na ceste, ale tiež okoliu. Musíme svoju pozornosť venovať vedeniu vozidla, aby sa reakčná doba skrátila na minimum.
Dôležité je ovládanie brzdového pedálu, aby vozidlo zastavilo na čo najkratšej dráhe. Pri súčasných brzdových systémoch vybavených ABS, je nutné zatlačiť pedál s čo najväčšou intenzitou hneď od začiatku. Ďalším elektronickým pomocníkom je brzdový asistent, ktorý pri rýchlom pohybe pedálu zvýši tlak kvapaliny v systéme podstatne rýchlejšie, až po aktiváciu ABS. Podmienkou je, že vodič musí držať pedál stlačený a neuvoľniť ho. Najmodernejšie vozidlá sú vybavené aj asistentom núdzového brzdenia, pri ktorom sa brzdy v prípade nebezpečenstva aktivujú samočinne. Nie je však vhodné sa na techniku spoliehať, a jazdiť s pocitom, že predsa vozidlo za nás vyrieši akýkoľvek problém, nielen preto že môže zlyhať, ale preto, že za vozidlo je zodpovedný vodič.

Pokiaľ vozidlo nie je vybavené bezpečnostnými systémami, alebo dokonca je aj bez ABS, má vodič omnoho zložitejšiu úlohu. Aj za týchto podmienok je potrebné brzdiť pokiaľ možno najintenzívnejšie na hranici zablokovania kolies. Ak by sa kolesa zablokovali vozidlo sa začne nekontrolovateľne šmýkať, čo bude mať za následok jeho neovládateľnosť a spomalenie bude menšie.

Bežný vodič sa do hraničných situácií nedostáva často a väčšinou nemá pri nich skúsenosti z ovládaním vozidla. Väčšina je paralyzovaná strachom a zmôže sa len na inštinktívne stlačenie brzdového pedálu.
Dráha na zastavenie

Je to vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde od optického vnemu vodiča až do okamihu úplného zastavenia vozidla.

Dráha na zastavenie má tri fázy:

 • Reakčná doba (RD) – to je čas od rozpoznania prekážky vodičom, do začiatku pôsobenia na brzdový pedál. Pozostáva z optickej, psychickej a svalovej reakcie vodiča. (základný je približne 0,8 s, mimo obce môže dosiahnuť až 1,0 s a pri daždi a v tme až 2,0 s).

 • Nábeh bŕzd (NB) (technické oneskorenie bŕzd) – to je čas, od začiatku pôsobenia na brzdový pedál až po vznik maximálnej brzdnej sily (hydraulické brzdy 0,2 s, vzduchové brzdy 0,5 - 0,7 s). Tu síce pôsobí aj brzdenie motorom, keď vodič povolí pedál akcelerácie (plynu). Toto brzdné spomalenie motorom samozrejme závisí na momentálne zaradenom prevodovom stupni.

 • Brzdná dráha (BD) – je to vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde počas brzdenia. Je to vzdialenosť od okamihu nábehu bŕzd až do okamihu úplného zastavenia vozidla. Na brzdnú dráhu ma vplyv súčiniteľ šmykového trenia. To je kontakt pneumatiky  s podložkou (povrch), po ktorej sa s vozidlom pohybujeme.
Brzdenie
Na reakčnú dobu má vplyv:
   • Vek vodiča (nad 60 rokov + 0,2 – 0,4 s),
   • Zmena psychického stavu a ostražitosť,
   • Zdravotný stav,
   • Dopravná situácia a smer jazdy (čas pohľadu do ľavého zrkadla + 0,7 – 1,4 s),
   • Oslnenie a kontrast v prípade jazdy v noci (+ 0,3 – 0,5 s),
   • Únava,
   • Meteorologické podmienky,
   • Hluk,
   • Telefonovanie (+ 0,3 – 0,4 s pri svetelných signáloch alebo vkročení chodca, až + 0,6 s pri náhlom zastavení vozidla idúceho pred nami alebo pri páde prekážky),
   • Pohľad na rádio (+ 1,0 – 1,5 s),
   • Písanie a čítanie SMS (+ 3,0 – 4,0 s),
   • Alkohol a drogy.
Brzdenie
zdroj: shutterstock.com
Súčinitele šmykového trenia pre rôzne povrchy:

  • 0,7 – 0,8 - Pneumatika na suchom betóne,
  • 0,6 – 0,7 - Pneumatika na dlažbe (malé kocky),
  • 0,6 - Pneumatika na dlažbe (veľké kocky),
  • 0,55 - Pneumatika na suchom asfalte,
  • 0,2 – 0,5 - Pneumatika na mokrom asfalte,
  • 0,1 – 0,2 - Pneumatika na poľadovici.
Brzdenie
Dráha na zastavenie sa počíta v „m“ a nie v „km“. Preto sa pri výpočte km/h prepočítavajú na m/s. To znamená, že pri rýchlosti 50km/h prejdeme dráhu 13,8m cca 14m za 1 sekundu.

Vysvetlenie k obrázku:
Reakčný čas (RČ) je súčet RD (0,8s) a NB (0,2s),  čo sa rovná 1s (50km/h = cca 14 m, 100 km/h cca 28 m). Pri dvojnásobnej rýchlosti je vzdialenosť, ktorú prejdeme dvojnásobná.

Keďže kinetická energia rastie s rýchlosťou vozidla kvadraticky, tak BD vozidla bude pri dvojnásobnej rýchlosti cca štvornásobná (50km/h = cca 12 m, 100 km/h cca 49 m). BD je závislá aj od súčiniteľu šmykového trenia.

Celková dráha k zastaveniu pri rýchlosti 50km/h na suchej vozovke je súčet dráh počas RČ (14 m) a BD (12m), čo sa rovná 26m.
Brzdenie
Na dĺžku brzdnej dráhy má vplyv aj stav a opotrebovanie pneumatík.
Brzdenie
Brzdná dráha z 80 km/h do úplného zastavenia na mokrej vozovke, letné pneumatiky (zdroj Continental)
Bezpečná vzdialenosť
Ak chceme včas zastaviť pred prekážkou je dobré dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Odporúčaná vzdialenosť je minimálne 2 s. Pri zhoršení poveternostných podmienok a v noci sa odporúča zvýšiť túto vzdialenosť na 4 až 5 sekúnd.
Ako si bezpečnú vzdialenosť odmerať a nastaviť.

Keď vozidlo pred vami minie pevný bod (dopravnú značku, strom, stĺp a pod.) v duchu napočítajte 21, 22 a vtedy by ste mali okolo bodu prejsť aj vy. Ak miniete bod skôr, je potrebné vzdialenosť zväčšiť. K orientácii môžeme použiť aj smerové stĺpiky, ktoré sú na rovine (na všetkých kategóriách ciest) podľa STN osadené vo vzdialenosti 50 m a v tuneli sú odrazky od seba vzdialené 20m.
Brzdenie
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah