Zásady bezpečnej jazdy - Nedotáčavý šmyk - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Nedotáčavý šmyk
Nedotáčavosť je jav, ktorý sprevádza jazdu vo vozidle počas prejazdu zákrut s menšími oblúkmi, vyššími rýchlosťami alebo nepriaznivým stavom povrchu vozovky. Názov tohto javu je odvodený od faktu, že os vozidla pri nedotáčavom šmyku opisuje oblúk podstatne väčšieho polomeru, čiže vozidlo nedostatočne zatáča. Priamou príčinou nedotáčavého správania vozidla je strata adhézie na hnanej náprave.

Priamou príčinou nedotáčavého správania vozidla je strata adhézie (priľnavosti) kolies prednej nápravy. Pri vozidlách, ktoré nemajú hnanú prednú nápravu pôsobia ako hlavné činitele straty adhézie prednej nápravy iba brzdné sily a priečne sily vznikajúce pri zmene smeru vozidla. Pri pohone prednej nápravy sa navyše na strate adhézie podieľa aj akcelerácia vozidla, nezriedka v súčinnosti s priečnymi silami. Nedotáčavosť podporuje aj fakt, že podstatná časť hmoty automobilu je umiestnená nad prednou nápravou, pri prudkej zmene smeru sú preto priečne sily veľké. Naopak pri zlých adhéznych podmienkach na vozovke (štrk, sneh, ľad, voda) stačí aj relatívne malá zmena smeru jazdy, aby sa prejavilo nedotáčavé chovanie.

K nedotáčavému šmyku dôjde väčšinou pri kombinácii zatáčania vozidla (vytočené kolesá prednej nápravy) a zmene točivého momentu pôsobiaceho na predné kolesá. Čím prudšia zmena točivého momentu je, tým stúpa pravdepodobnosť vzniku šmyku. Predné kolesá aj napriek natočeniu pri nedotáčavom šmyku vozidlo nevedú do zákruty, pretože predná náprava je v šmyku. V prípade, že vozidlo znova nezíska kontakt s vozovkou, nekontrolovateľne vyletí vonkajším okrajom zákruty.
Nedotáčavý šmyk
Prirodzenou reakciou vodiča pri nedotáčavom šmyku je zväčšiť natočenie kolies, čo môže situáciu ešte zhoršiť. Pri zväčšení natočenia kolies taktiež hrozí, že sa za tejto situácie po spomalení vozidla v šmyku predné kolesá znova začnú odvaľovať po vozovke, čo spôsobí prudkú zmenu smeru vozidla s potenciálnym dôsledkom v pretáčavom šmyku, ktorého zvládnutie si vyžaduje veľkú dávku skúsenosti a na vozidle s predným náhonom je veľmi náročné.

Ako zvládnuť nedotáčavý šmyk
1. Nájazd do zákruty.
2. Vozidlo stráca priľnavosť. Predné kolesá nereagujú na smer zatočenia a vozidlo chce pokračovať priamo.
3. Uvoľníme pedál plynu, stlačíme pedál spojky a určite nebrzdíme. Volant necháme v polohe akej bol natočený, nesmieme natočenie zväčšovať, naopak môžeme natočenie kolies z mierniť.
4. Musíme počkať až sa kolesá (pneumatiky) opäť začnú odvaľovať a umožnia nám opätovne riadiť.
5. Vozidlo nasmerujeme do požadovaného smeru prípadne sa vrátime do svojho jazdného pruhu.
6. Keď už je vozidlo stabilné, podradíme na nižší prevodový stupeň ak je to potrebné,  uvoľníme pedál spojky a môžeme zľahka pridávať plyn.

Bezpečné ja šmyku predchádzať bezpečnou jazdou, Zvládnutie šmyku je závislé aj od aktuálnych podmienok na ceste (mokro, štrk, sneh, ľad atď.).
Nedotáčavý šmyk
Hlavné príčiny nedotáčavého šmyku:

   • rýchly nájazd do zákruty,
   • prudký pohyb volantom,
   • zlý stav alebo opotrebované pneumatiky,
   • brzdenie v zákrute,
   • zbytočné alebo náhle podradenie v zákrute.
Ako predchádzať nedotáčavému šmyku:

   • včas spomaliť (brzdiť) pred zákrutou,
   • volantom pracovať jemne a plynulo,
   • smerovač vozidlo do zákruty na dlhšom úseku,
   • nesnažiť sa zákrutu zalomiť,
   • zvoliť primeranú rýchlosť na prejazd zákrutou.
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah