Zásady bezpečnej jazdy - Pretáčavý šmyk - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Pretáčavý šmyk
Pretáčavosť je jav, ktorý sprevádza jazdu vo vozidle počas prejazdu zákrut s menšími oblúkmi, vyššími rýchlosťami, alebo nepriaznivým stavom povrchu vozovky. Názov tohto javu je odvodený od faktu, že os vozidla pri prejazde zákruty opisuje oblúk s menším polomerom, ako je zákruta, teda prílišne zatáča. Priamou príčinou pretáčavého šmyku je strata adhézie na zadnej náprave.

Bezprostrednou príčinou pretáčavého šmyku je strata adhézie zadnej nápravy. Avšak dôvodov, prečo dôjde k strate adhézie je viacero a významne sa líšia od koncepcie pohonu automobilu.

Pri pretáčavom šmyku predna časť vozidla pokračuje pri prejazde zákruty pôvodnou trajektóriou, avšak v prípade nezvládnutého šmyku vozidlo začína zatáčať smerom dovnútra zákruty. Zadná časť vozidla však opúšťa stopu po dotyčnici v bode straty adhézie. Na rozdiel od nedotáčavého šmyku, kedy vozidlo pokračuje po priamke, začína pri pretáčavom šmyku vozidlo vykonávať rotáciu okolo vlastnej osi, čomu sa hovorí hodiny. Paradoxne pri veľmi silnej rotácii rovnako ako pri nedotáčavom šmyku vozidlo najčastejšie z cesty vyletí vonkajším okrajom zákruty.

K pretáčavému šmyku môže dôjsť z dôvodu prudkého brzdenia v zákrute. Je to ale príčina toho, že zákrutu ste zle odhadli a mali ste do nej veľkú nájazdovú rýchlosť. Ďalší dôvod môžu byť opotrebované zadné pneumatiky a to hlavne pri jazde v daždi alebo na snehu. Predné pneumatiky môžu byť v dobrom stave a to vyvolá u vodiča pocit, že keď ho držia pneumatiky na prednej náprave môže ísť rýchlejšie. Opotrebované zadné pneumatiky však už nemusia stihnúť odviesť dostatok vody tak ako predné a začnú sa šmýkať. Príčinou pretáčavého šmyku môže byť aj prudké ubratie alebo naopak prudké pridanie plynu v zákrute.
Pretáčavý šmyk
Ako zvládnuť pretáčavý šmyk:
Zvládnutie pretáčavého šmyku vyžaduje viac skúsenosti a obozretnejšiu prácu, ako zvládnutie nedotáčavého šmyku.
1. Nájazd do zákruty.
2. Vozidlo stráca priľnavosť. Cítime, že zadná náprava sa dostáva do pretáčavého šmyku.
3. Okamžite je nutné točiť volantom na opačnú stranu, než je priebeh zákruty. Natočením kolies smerom von zo zákruty čiastočne eliminujeme zmenu osi vozidla v dôsledku šmyku, čo umožňuje prednej náprave pokračovať po pôvodnej trajektórii. Korekcia musí  byť veľmi rýchla (nie prudká) a musí prísť včas. Ak začneme s volantom točiť neskoro, alebo pomaly, sme bez šance. Rýchlosť a presnosť je kritická. Základom je správna práca s volantom. Stlačíme pedál spojky a nebrzdíme.  
4. Ako náhle sa šmyk dostáva na svoj vrchol (zastavuje sa) točíme volantom plynulo späť.
5. Vozidlo nasmerujeme do požadovaného smeru prípadne sa vrátime do svojho jazdného pruhu.
6. Keď už je vozidlo stabilné, podradíme na nižší prevodový stupeň ak je to potrebné,  uvoľníme pedál spojky a môžeme zľahka pridávať plyn.

Ak je reakcia na prvotný pretáčavý šmyk neprimeraná (prudký pohyb volantom), môže okamžite vzniknúť ďalší pretáčavý šmyk, ktorý odhodí zadnú časť vozidla do opačnej strany. V závislosti od okolností môže byť následný šmyk komplikovanejší, ako predchádzajúci. V takom prípade obvykle dochádza k sérii zhoršujúcich sa pretáčavých šmykov striedajúcich strany, až nakoniec vozidlo opustí cestu a často dôjde k bočnému nárazu.
Pretáčavý šmyk
Ako predchádzať nedotáčavému šmyku:

   • Včas spomaliť (brzdiť) pred zákrutou,
   • Volantom pracovať jemne a plynulo (nedotáčavý šmyk môže prerásť do pretáčavého),
   • Smerovač vozidlo do zákruty na dlhšom úseku (z vonkajšej strany do vnútra),
   • Nájazd do zákruty by mal byť pomalší a na vrchole zákruty by sme mali zrýchľovať (vozidlá s predným pohonom). Pri vozidlách so zadným pohonom pri prejazde zákrutou nesmieme prudko pridávať ani uberať plyn.

Nedotáčavý šmyk, však môže byť vyvolaný aj zámerne (drift). To však do bežnej cestnej premávky nepatrí, a pokiaľ chceme niekoho ohúriť, tak nech to je na uzavretej trati.
Pretáčavý šmyk
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah