Zásady bezpečnej jazdy - Predchádzanie - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Predchádzanie
Predchádzanie je jedným z najnáročnejších a najnebezpečnejších úkonov v premávke na pozemných komunikáciách. Vyžaduje si od vodiča dostatok skúseností, dokonalé ovládanie vozidla, rozhodnosť a koncentráciu. Vodič musí pred samotným predchádzaním vyhodnotiť veľa faktorov, aby samotné predchádzanie bolo úspešné a bezpečné. Je potrebné vyhodnotiť, či úsek cesty na ktorom sa nachádzame je na predchádzanie v hodný.  Jeho vhodnosť ovplyvňujú rozhľadové parametre, dostatočná dĺžka, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie a či sa na danom úseku nenachádzajú napr. križovatka, priechod pre chodcov, železničné priecestie. Bohužiaľ vodiči často krát predchádzajú na nevhodných miestach, a to aj na takých kde to je zakázané.
Vodič nesmie zabúdať brať do úvahy aj vozidlo, ktoré sa chystá predchádzať. Nesmie zabudnúť na dĺžku predchádzaného vozidla, hlavne nákladné vozidlá a súpravy. Ak sa jedná o súpravu, tak v zadnej časti má posledné vozidlo súpravy červené odrazky trojuholníkového tvaru (pozor na vozidlá Holanska -NL, tam ich mať nemusia). Dĺžka vozidla má výrazný vplyv na dĺžku úseku, potrebného na predchádzanie.
Predchádzanie
Ako správne predchádzať:

1. Fáza priblíženia
Pri predchádzaní, sa musíme priblížiť k vozidlo, ktoré chceme predísť, a to takú vzdialenosť, aby nám umožnila bezpečné vybočenie, ale nie takej, aby sme sa neschovali za vozidlo, ktoré chceme predísť, nakoľko si sťažíme výhľad smerom dopredu. Ak je to potrebné podradíme, aby sme pri predchádzaní mali maximálny výkon.
V spätných zrkadlách, v ľavom a strednom, skontrolujeme čí nie sme už sami predchádzaný. Pozor na slepé miesta.
Nezabúdame na znemenie o zmene smeru jazdy. Znamenie sme povinný dávať včas pred samotným zahájením úkonu, aby ostatný vodiči boli o prípadnej zmene včas informovaný.

2. Fáza vybočenia
Stále kontrolujeme situáciu pred aj za vozidlom, zrýchlime, vybočíme vľavo a čo najskôr predídeme vozidlo idúce pred nami. Pozor však na rýchlosť jazdy, pretože ak jazdíme v úseku kde je dovolená rýchlosť 90 km/h, tak túto rýchlosť nemôžeme prekročiť ani pri predchádzaní.
Predchádzanie
3. Fáza predchádzania.
Pri predchádzaní dodržujeme, bezpečný odstup. Pred zaraďovaním použijeme znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. V pravom spätnom zrkadle skontrolujeme odstup pred vozidlom, ktoré sme predchádzali.

4. Fáza zaraďovania
Stále kontrolujeme situáciu pred aj za vozidlom, plynulo sa pred neho zaradíme a pokračujeme v jazde. Vypneme znamenie o zmene smeru jazdy. Pamätajme že vozidlo pred ktoré sa po predídení zaraďujeme nesmieme ani ohroziť ani obmedziť.
Samostatnú kapitolu tvorí predchádzanie cyklistov. Áno predchádzanie nie obchádzanie. Cyklista je nemotorové vozidlo, a ako vozidlo ho predchádzame. Pri cyklistoch je potrebné obzvlášť dodržať bezpečný odstup. Musíme myslieť na to, že cyklista ktorého predchádzame sa môže zľaknúť, môže stratiť rovnováhu alebo sa rozhodne v tej chvíli vyhýbať kanálu. Zvýšenú pozornosť by mali venovať vodiči nákladných vozidiel, nakoľko pri predchádzaní môže cyklistu zasiahnuť vzdušný vír, ktorý sa tvorí okolo vozidla, a cyklista môže stratiť rovnováhu. Za bezpečný odstup od cyklistu sa považuje minimálne 1,5 m. Nezabúdajme, že aj pri predchádzaní cyklistu platia zásady ako pri predchádzaní vozidla.
Predchádzanie
Čo by sme pri predchádzaní robiť nemali
   • Nepredchádzajme na neprehľadných miestach.
   • Nepredchádzajme, ak nedokážem vyhodnotiť situáciu vpredu.
   • Nepoliehajme sa, že vodiči v protismere idú predpísanou rýchlosťou.
   • Nepredchádzajme, ak nemáme skontrolovanú situáciu za sebou.
   • Pozor na preceňovanie schopností a vlastností vozidla.
   • Nespoliehajte sa na to, že vám ostatný urobia miesto, alebo ustúpia.
   • Nebráňte predchádzaniu.
Predchádzanie
Bezpečná dĺžka úseku pri predchádzaní pri rôznych rýchlostiach a kategóriách vozidiel
Predchádzanie
Predchádzanie
Predchádzanie
Predchádzanie
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah