Zásady bezpečnej jazdy - Jazda s prívesom - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Jazda s prívesom
Vodič si musí uvedomiť, že nevedie len samotné vozidlo, ale súpravu, v ktorej je často krát príves pomerne ťažký a rozmerný. Zväčšila sa celková dĺžka a často krát aj šírka. Tomu je potrebné prispôsobiť rýchlosť jazdy. Jej maximum je dané aj konštrukčnou rýchlosťou prívesu. Vodič si musí uvedomiť, že ak je konštrukčná rýchlosť prívesu napr. 90 km/h, nemôže s ním ísť napr. po diaľnici rýchlosťou 130 km/h.
Počas vedenia jazdnej súpravy musíme počítať:

   • S predĺžením brzdnej dráhy.

   • So zníženou schopnosťou akcelerácie jazdnej súpravy v závislosti na okamžitej hmotnosti prívesu.

   • So zmenou jazdných vlastností ťažného vozidla, pričom tieto zmeny sú priamo úmerné okamžitej hmotnosti prívesu.

   • Pri jazde s dlhším prívesom musíme voliť inú stopu, hlavne pri jazde cez ostrejšiu zákrutu.
Jazda s prívesom
Veľmi dôležitá je predvídavosť vývoja dopravnej situácie, pretože najmä na mokrej alebo klzkej vozovke je nebezpečenstvo šmyku súpravy. Vyrovnávanie takéhoto šmyku je zložité a často krát dokonca nemožné. Pri prudkom brzdení sa snažme mať jazdnú súpravu vyrovnanú, pretože ak nebude príves v jednej osi s vozidlom môže svojou váhou vozidlo vychýliť do strany a môže dôjsť k zalomeniu jazdnej súpravy.

Bezpečnosť jazdy s prívesom je ovplyvnená aj rozložením nákladu. Zásadou je umiestniť náklad aj na ťažné vozidlo a potom primerane zaťažiť príves, kde by mal byť náklad rovnomerne rozložený a samozrejme riadne upevnený. Čím ťažší je príves, tým pomalšia by mala byť jazda. Pred jazdou sa odporúča vyskúšať aj účinnosť bŕzd, aby vodič nebol prekvapený podstatným predĺžením brzdnej dráhy.
Jazda s prívesom
Pri jazde pravotočivou zákrutou (križovatkou) vedú stopy prívesu viac do stredu otáčania a preto je potrebné čiastočné nadchádzanie, aby sa pravé koleso prívesu nedostalo mimo cestu, nezachytilo chodca apod. V ľavotočivej zákrute (križovatke) je naopak potrebné ísť viac k pravému okraju vozovky, pretože stopy prívesu smerujú viac k stredu vozovky a je nebezpečenstvo zachytenia protiidúceho vozidla.

Pri jazde zo svahu včas spomalíme a snažíme sa využívať brzdenie motorom, aby sme nemuseli príliš zaťažovať brzdy. Musíme počítať s tým, hlavne ak je nebrzdený príves, že brzdy nášho vozidla musia spomaliť aj hmotnosť prívesu a brzdná dráha sa značne predlžuje. Preto si udržujme aj väčší odstup od vozidiel jazdiacich pred nami.
Jazda s prívesom
zdroj: shutterstock.com
Pri prejazde nerovností má prívesný vozík tendenciu odskakovať. Pokiaľ tak nastane môže to ovplyvniť aj zadnú časť vozidla, čo môže viesť až k rozkmitaniu zadnej časti do strán a následne viesť ku šmyku a skríženiu jazdnej súpravy. Častou chybou je skočiť na brzdu a snažiť sa situáciu zvládnuť. Tým ju bohužiaľ len zhoršíme. Správne treba uvoľniť plynový pedál, nechať vozidlo postupne znížiť rýchlosť jazdy a čakať, kým sa zadná časť vozidla upokojí.
Jazda s prívesom
zdroj: shutterstock.com
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah