§ 3 Základné druhy vozidiel - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 3 - Základné druhy vozidiel

(1) Vozidlá sa na účely tohto zákona členia na cestné vozidlá a na zvláštne vozidlá.

(2) Cestným vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru.

(3) Zvláštnym vozidlom je motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na iné účely ako na prevádzku v cestnej premávke, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke.

(4) Cestné vozidlá sa členia na tieto základné druhy:

a) dvojkolesové vozidlá, trojkolesové vozidlá a štvorkolky,


b) osobné vozidlá,


c) autobusy,

zdroj: pixabay.com

d) nákladné vozidlá,


e) špeciálne vozidlá,

zdroj: pixabay.com

f) prípojné vozidlá,

g) ostatné cestné vozidlá.


(5) Zvláštne vozidlá sa členia na tieto základné druhy:

a) kolesové traktory,

zdroj: pixabay.com

b) pásové traktory,

zdroj: pixabay.com

c) prípojné vozidlá za traktory,


d) ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory,

zdroj: pixabay.com

e) pracovné stroje samohybné,

zdroj: pixabay.com

f) pracovné stroje nesené,

zdroj: pixabay.com

g) snežné skútre,

h) ostatné zvláštne vozidlá.

zdroj: pixabay.com

(6) Podrobnejšie rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa § 136 ods. 3 písm. c).

(7) Ustanovenia druhej časti, tretej časti a šiestej časti sa nevzťahujú na vozidlá podľa odseku 4 písm. g) a odseku 5 písm. h).
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky