Kategórie vozidiel N - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kategórie vozidiel N

Podrobnejšie definície a členenie ustanovuje Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

Kategória N: Motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu. Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórie N sú ustanovené v bode 3 časti A prílohy II smernice.

Kategória N1

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg.

zdroj: shutterstock.com
Kategória N2

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, ale neprevyšujúcou 12000 kg.

zdroj: shutterstock.com
Kategória N3

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12000 kg.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky