Kategórie vozidiel O - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kategórie vozidiel O

Podrobnejšie definície a členenie ustanovuje Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

Kategória O: Prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu alebo osôb ako aj na ubytovanie osôb.

Kategória O1

Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg.

zdroj: shutterstock.com
Kategória O2

Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg.

zdroj: shutterstock.com
Kategória O3

Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg.

zdroj: shutterstock.com
Kategória O4

Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 10000 kg.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky