§ 62 Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁKON NR SR č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 62 Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole
Vodič vozidla, ktoré je predmetom cestnej technickej kontroly, je povinný

a) spolupracovať s policajtom alebo technikom cestnej technickej kontroly,

b) riadiť sa pokynmi policajta alebo technika cestnej technickej kontroly,

c) poskytnúť prístup k vozidlu a jeho častiam, ako aj potrebný prístup na elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,

zdroj: shutterstock.com

d) dostaviť sa s vozidlom na náklady prevádzkovateľa vozidla ku kontrolnému zariadeniu cestnej technickej kontroly, ak nie je vzdialené viac ako 20 kilometrov,

e) poskytnúť doklady potrebné na vedenie vozidla v cestnej premávke vrátane posledného osvedčenia o kontrole technického stavu a poslednej správy o cestnej technickej kontrole, ak vozidlo bolo cestnej technickej kontrole podrobené,

f) poskytnúť licenciu Spoločenstva, prepravné povolenie alebo licenciu medzinárodnej organizácie, ak je príslušná licencia alebo povolenie pri preprave potrebné.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky