Kategórie vozidiel R - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kategórie vozidiel R

Podrobnejšie definície a členenie ustanovuje Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie vozidiel:

Kategóriu R tvoria prípojné vozidlá; každá z kategórií prípojných vozidiel je doplnená na konci indexom „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:
  • „a“ pre prípojné vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo nižšou ako 40 km/h;
  • „b“ pre prípojné vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h;

  • kategóriu R1 tvoria prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 1 500 kg;

  • kategóriu R2 tvoria prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 1 500 kg, ale nepresahuje 3 500 kg;


zdroj: shutterstock.com

  • kategóriu R3 tvoria prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 21 000 kg;

  • kategóriu R4 tvoria prípojné vozidlá, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 21 000 kg;


zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky