Kategórie vozidiel S - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kategórie vozidiel S

Podrobnejšie definície a členenie ustanovuje Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie vozidiel:
  • kategóriu S tvoria ťahané vymeniteľné zariadenia.

Každá z kategórií ťahaných vymeniteľných zariadení je doplnená na konci indexom „a“ alebo „b“ podľa svojej konštrukčnej rýchlosti:
a) „a“ pre ťahané vymeniteľné zariadenie s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo nižšou ako 40 km/h;
b) „b“ pre ťahané vymeniteľné zariadenie s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h;

  • kategóriu S1 tvoria ťahané vymeniteľné zariadenia, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu nepresahuje 3 500 kg;


  • kategóriu S2 tvoria ťahané vymeniteľné zariadenia, ktorých súčet technicky prípustnej hmotnosti na nápravu presahuje 3 500 kg.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky