Karosérie vozidiel - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Karosérie vozidiel - § 3

Na vozidlách kategórie M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t a na vozidlách kategórie N1, ktoré boli uvedené do prevádzky v cestnej premávke od 25. mája 2007, sa smú používať len také systémy čelnej ochrany, ktoré sú schválené podľa osobitného predpisu a označené príslušnou značkou typového schválenia.

Karoséria motorového vozidla a kabína vodiča musia mať pri čelnom skle dve clony alebo rolety proti slnku, z ktorých jedna musí byť pred vodičom. Môže sa použiť aj jedna zlúčená clona proti slnku, ak v plnom rozsahu funkčne nahradí použitie dvoch samostatných clôn proti slnku. Bočné sklá kabíny vodiča vozidla kategórie M2 a M3 musia byť vybavené clonami alebo roletami proti slnku.

Vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou (ISO 50) triedy A50-X bez použitia špeciálnych nástrojov musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, napríklad s nosičom bicyklov.
zdroj: shutterstock.com

V špeciálnom vozidle – obytnom automobile s typom karosérie SA sa smú prepravovať osoby len na miestach na to určených a len na miestach, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi.
zdroj: shutterstock.com

V prípojných vozidlách obytných s typom karosérie SE sa nesmú prepravovať žiadne osoby.
zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky