§ 12 Karosérie vozidiel - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
§ 12 Karosérie vozidiel
[k § 44 ods. 11 písm. c) zákona] Vybrané ustanovenia

(8) Na vozidlách kategórie M1 s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t a na vozidlách kategórie N1, ktoré sú uvedené do prevádzky v cestnej premávke od 25. mája 2007, sa môžu používať len také systémy čelnej ochrany, ktoré sú schválené podľa osobitného predpisu 12) alebo sú schválené podľa predchádzajúceho osobitného predpisu 13) a označené príslušnou značkou typového schválenia.

(9) Karoséria motorového vozidla a kabína vodiča musia mať pri čelnom skle dve clony alebo rolety proti slnku, z ktorých jedna musí byť pred vodičom. Môže sa použiť aj jedna zlúčená clona proti slnku, ak v plnom rozsahu funkčne nahradí použitie dvoch samostatných clôn proti slnku. Bočné sklá kabíny vodiča vozidla kategórie M2 a M3 musia byť vybavené clonami alebo roletami proti slnku.

(13) Vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou (ISO 50) triedy A50-X bez použitia špeciálnych nástrojov musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, najmä s nosičom bicyklov.
zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky