§ 15 Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
§ 15 - Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok
[k § 44 ods. 11 písm. f) zákona] Vybrané ustanovenia

(1) Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nemôže byť v priebehu prevádzky vozidla v cestnej premávke prekročená; to neplatí pri použití zvukového výstražného zariadenia, zvláštneho zvukového výstražného znamenia a výstražného zariadenia pre spätný chod.
zdroj: shutterstock.com

(3) Vozidlo nemôže počas prevádzky v cestnej premávke znečisťovať okolie únikom oleja, iného maziva alebo obdobných látok. Mazané miesta podvozku musia byť chránené technickým zariadením proti premazávaniu a proti odkvapom alebo odpadom maziva počas prevádzky vozidla.
zdroj: shutterstock.com

(4) Emisie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch nemôžu prekročiť ustanovené emisné limity pre danú kategóriu a vyhotovenie vozidla.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky