Zapojenie vozidiel do jazdných súprav a ich prevádzka - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zapojenie vozidiel do jazdných súprav a ich prevádzka - § 8

Pri zapojení vozidiel do jazdnej súpravy z hľadiska hmotností a rozmerov musia byť dodržané technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom. Spájacie zariadenia sa musia vzájomne zapojiť podľa návodu a pokynov výrobcu vozidla alebo výrobcu spájacieho zariadenia. Spájacie zariadenia musia zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu pri spájaní vozidiel do jazdnej súpravy a musia zabezpečiť bezpečné vzájomné zapojenie vozidiel za všetkých podmienok prevádzky vozidla.
zdroj: shutterstock.com

Do jazdnej súpravy s ťažným vozidlom kategórie M1 a N1 smie byť zapojené prípojné vozidlo kategórie O1 alebo O2 s najväčšou prípustnou šírkou vyhovujúcou podmienke, aby bod činnej svietiacej plochy predného obrysového svietidla ťažného vozidla, ktorý je najbližší rovine vymedzujúcej najväčšiu šírku prípojného vozidla, nebol ďalej ako 400 mm od tejto roviny, merané na každej strane súpravy vozidiel zapojených do súpravy v pozdĺžnej osi.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky