Označovanie vozidiel - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Označovanie vozidiel - § 11

Vozidlá, okrem vozidiel kategórie L, O1, O2, C, R1, R2, S1, LS, musia byť na vhodnom mieste označené predpísaným tlakom v pneumatikách.


Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „CNG“ podľa prílohy č. 6 k predpisu EHK č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „LPG“ podľa prílohy č. 16 k predpisu EHK č. 67; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "LNG" podľa prílohy č. 7 k predpisu EHK č. 110; vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Motorové vozidlá na vodíkový pohon musia byť povinne označené identifikačným znakom podľa osobitného predpisu. Toto označenie musí byť dobre viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Dobíjateľný zásobník energie, ktorý má vysoké napätie, musí byť v motorovom vozidle na elektrický pohon, označený piktogramom v tvare žltého trojuholníka ohraničeného čiernou farbou a symbolom blesku čiernej farby. Tento piktogram sa musí nachádzať tiež na všetkých krytoch a batériách, ktoré po odstránení odkryjú živé časti vysokonapäťových obvodov.
zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky