Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom - § 12
Počas prevádzky vozidiel s plynovým zariadením musia byť dodržané tieto podmienky:

 • pri úniku plynu a poruche plynového zariadenia musia byť bezodkladne uzavreté uzatváracie ventily tlakových nádob s plynom; uzatváracie ventily musia byť uzavreté aj po ukončení prevádzky vozidla, ak nie sú zaisťované samočinne,
 • v kabíne vozidla pri plnení tlakových nádob s plynom, ošetrovaní a údržbe vozidla je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom; na vozidlách vybavených nezávislým vykurovaním musí byť nezávislé vykurovanie mimo prevádzky,
 • obsah plynových nádob s plynom je povolené vypúšťať iba do voľného priestoru, kde nehrozí vznietenie vypúšťaného plynu, alebo do na to určených nádob,
 • tlakové nádoby s plynom na vozidle nesmú byť vystavené pôsobeniu vonkajších zdrojov tepla,
 • v prípade, ak v priebehu prevádzky vozidla vznikne porucha uvedená v odseku 2, musí byť vozidlo ihneď odstavené a musia byť vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia.
Za poruchu plynového zariadenia podľa odseku 1 písm. e) sa považuje najmä

 • unikanie plynu z ktorejkoľvek časti plynového zariadenia a porucha odvetrávacieho systému,
 • trvalé vypúšťanie plynu poistnými ventilmi,
 • trhlina alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť unikanie plynu,
 • porucha redukčného zariadenia, regulátora tlaku, zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov, tlakomeru, uzatváracích alebo spätných ventilov a upevnenia tlakových nádob s plynom,
 • ak dochádza k prietoku plynu do zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov pri vypnutom motore,
 • prekročenie prípustných limitov znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky