§ 21 Prevádzka zvláštnych vozidiel - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
§ 21 - Prevádzka zvláštnych vozidiel
[k § 44 ods. 11 písm. l) zákona] Vybrané ustanovenia

(1) Počas prevádzky v cestnej premávke musia byť pracovné nástroje zvláštneho vozidla prepravované len v schválenej prepravnej polohe. Zvláštne vozidlo nemôže byť zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty. Jeho zásobníky, pracovné nástroje, najmä nakladacia lopata, paletizačné vidly, musia byť prázdne, teda bez náplne, nákladu, bremena.

zdroj: shutterstock.com

(2) Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapojení s ťahaným vymeniteľným strojom, pracovným strojom neseným alebo s výmennou nadstavbou, ktorých celková šírka je väčšia ako 2,55 m alebo ktoré nespĺňajú technické požiadavky z hľadiska vonkajších ostrých hrán a výčnelkov, musia mať počas prevádzky v cestnej premávke vždy v činnosti vonkajšie osvetlenie, a to aj za nezníženej viditeľnosti.

(3) Traktor s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou zakrývajúcou predné osvetlenie traktora musí byť vybavený doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homologizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.

zdroj: shutterstock.com
(4) Na cestách sa môžu používať pásové vozidlá, len ak sú vybavené gumovými pásmi alebo kovovými pásmi s gumovými blokmi na dotykových plochách. Nosné kladky musia byť samostatne odpružené a opatrené gumovými obručami vysokými najmenej 40 mm. Gumové bloky alebo obruče nemôžu byť tvrdšie ako 70 Shore. Pripúšťa sa použitie aj iných materiálov s ekvivalentnými vlastnosťami.

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

(5) Na cestách sa môžu používať snežné pásové vozidlá najmä snežné rolby, snežné ratraky a snežné skútre, ak je povrch cesty pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásov nedotýkali povrchu cesty.
zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky