Prevádzka zvláštnych vozidiel - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prevádzka zvláštnych vozidiel - § 13

Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musia byť pracovné nástroje zvláštneho vozidla prepravované len v schválenej prepravnej polohe. Zvláštne vozidlo nesmie byť zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie. Jeho zásobníky, pracovné nástroje, napríklad nakladacia lopata, paletizačné vidly, musia byť prázdne, teda bez náplne, nákladu, bremena.

Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapojení s ťahaným vymeniteľným strojom, pracovným strojom neseným alebo s výmennou nadstavbou, ktorých celková šírka je väčšia ako 2,55 m alebo ktoré nespĺňajú technické požiadavky z hľadiska vonkajších ostrých hrán a výčnelkov, musia mať počas prevádzky v cestnej premávke vždy v činnosti vonkajšie osvetlenie, a to aj za nezníženej viditeľnosti.

zdroj: shutterstock.com
Na pozemných komunikáciách sa smú používať pásové vozidlá, iba ak sú vybavené gumovými pásmi alebo kovovými pásmi s gumovými blokmi na dotykových plochách. Nosné kladky musia byť samostatne odpružené a opatrené gumovými obručami vysokými najmenej 40 mm. Gumové bloky alebo obruče nesmú byť tvrdšie ako 70 Shore. Pripúšťa sa použitie aj iných materiálov s ekvivalentnými vlastnosťami.

zdroj: shutterstock.com
zdroj: shutterstock.com

Na pozemných komunikáciách sa smú používať snežné pásové vozidlá, ako sú napríklad snežné rolby, snežné ratraky, snežné skútre len v prípade, ak je povrch pozemnej komunikácie pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásov nedotýkali povrchu pozemnej komunikácie.
zdroj: shutterstock.com

V prípade vozidiel alebo jazdných súprav, pri ktorých vzdialenosť predného obrysu od stredu volantu presahuje 4 m, musí byť ich výhľad z miesta ležiaceho mimo cesty, napríklad pri prejazde neprehľadnými križovatkami, zabezpečený pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2017 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky