Test číslo 31 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 31
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Dať prednosť v jazde sa rozumie

a) povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

b) povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy,

c) povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.(2 body)
2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

a) svetlá vo vnútri vozidla,

b) diaľkové svetlomety,

c) stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie.(2 body)
3. Vodič

a) môže počas vedenia vozidla telefonovať alebo inak používať telefónny pristroj,

b) b) nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj, alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“,

c) nesmie počas vedenia vozidla počúvať rádio.(2 body)
4. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

a) s troma a viacerými kolesami v jazdnom prúde za sebou,

b) najmenej s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou,

c) len s dvoma kolesami v jazdnom prúde za sebou.(2 body)
5. Vodič predchádzaného vozidla nesmie

a) okrem zvyšovania rýchlosti jazdy nijako brániť predchádzaniu,

b) zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu,

c) znižovať rýchlosť jazdy.(2 body)
6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť

a) 20 m, na diaľnici 50 m,

b) 50 m, na diaľnici 10 m,

c) na ktorú má rozhľad.(2 body)
7. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde

a) len protiidúcim vozidlám,

b) protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku,

c) len protiidúcim motorovým vozidlám.

(2 body)
8. Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka

a) nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

b) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

c) je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy len v obci.(2 body)
9. Účastník dopravnej nehody

a) nesmie urobiť žiadne opatrenia na záchranu osoby, ak by to bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody,

b) je povinný umožniť obnovenie cestnej premávky len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil,

c) je povinný urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou.(2 body)
10. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou

a) znamená povinnosť zastaviť vozidlo pred priechodom pre cyklistov,

b) znamená povinnosť dať prednosť chodcom na priechode pre chodcov,

c) upozorňuje na nevyhnutnosť dbať na zvýšenú opatrnosť.(2 body)
11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

a) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky,

b) je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky len v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne,

c) nie je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky.(2 body)
12. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

a) umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

b) bezodkladne privolať odťahovú službu,

c) mať bezpečnostný odev oblečený.(1 bod)
13. Na bicykli sa jazdí predovšetkým

a) po chodníku,

b) po cestičke pre cyklistov,

c) po ľavej krajnici.(1 bod)
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) sú na tej istej náprave použité rôzne pneumatiky,

b) najnižší bod činnej svietiacej plochy obrysových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

c) diaľkové svetlomety nie je možné prepnúť na obrysové svietidlá.(1 bod)
15. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

a) u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

b) u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm,

c) u vozidla kategórie L1e 1,0 mm.


(2 body)
16. Táto dopravná značka upozorňuje na

a) železničné priecestie bez závor,

b) kríženie cesty s električkovou koľajou,

c) križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami.


(2 body)
17. Táto dopravná značka zakazuje

a) vjazd motorovým aj nemotorovým vozidlám,

b) vjazd vozidlám vyznačených druhov,

c) predchádzanie vozidiel vyznačených druhov.


(2 body)
18. Táto dopravná značka

a) informuje o smere a vzdialenosti v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci),

b) prikazuje odbočiť vľavo,

c) vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou.


(2 body)
19. Táto dopravná značka informuje o

a) názve najbližšej križovatky,

b) odbočení k turistickým cieľom,

c) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase.


(2 body)
20. Táto dopravná značka informuje o

a) odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,

b) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

c) obchádzkovej trase.


(2 body)
21. Táto dopravná značka znamená

a) Koniec viacerých zákazov,

b) Koniec obce,

c) Koniec obytnej zóny.


(2 body)
22. Táto dopravná značka informuje o

a) odbočení k najbližším obciam,

b) obmedzení v jazdnom pruhu,

c) čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase.


(2 body)
23. Táto dopravná značka

a) informuje o počte jazdných pruhov,

b) informuje o jednosmernej premávke,

c) označuje prikázaný smer jazdy.

Križovatka 21
24. Ako prvé vojde do križovatky

a) zelené vozidlo,

b) modré vozidlo,

c) červené vozidlo.


(3 body)
Križovatka 31
25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

a) vodiča zeleného vozidla,

b) vodiča červeného a vodiča žltého vozidla,

c) chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.


(3 body)
Križovatka 20
26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

a) prvé,

b) posledné,

c) druhé.


(3 body)
Križovatka 10
27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

a) 1. električka, 2. zelené, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,

b) 1. zelené, 2. električka, 3. modré, 4. žlté, 5. vaše vozidlo,

c) 1. modré, 2. zelené, 3. žlté, 4. vaše vozidlo, 5. električka.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah