Test číslo 34 - Učebnica pre autoškoly

aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
aaautoskola.sk
aaautoskola.sk
Učebnica pre autoškoly
Prejsť na obsah
Test číslo 34
Test pre všetky skupiny
(2 body)
1. Hranicou križovatky sa rozumie

a) miesto ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,

b) kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre chodcov,

c) kolmica na os vozovky vo vzdialenosti 10 m od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky.(2 body)
2. Státím sa rozumie

a) uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,

b) prerušenie jazdy na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,

c) len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas 15 minút.(2 body)
3. Vodič nesmie použiť

a) zvukové výstražné znamenie na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva v obci,

b) na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek,

c) zimné pneumatiky v období od 15. marca do 15. októbra.(2 body)
4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

a) okuliarmi a ochranným štítom za každých okolností,

b) okuliarmi len pri snežení alebo v daždi,

c) najmä okuliarmi alebo ochranným štítom, ak sa tým nezníži bezpečnosť jazdy, najmä v hmle, pri snežení alebo v daždi.(2 body)
5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

a) umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby,

b) mať bezpečnostný odev oblečený,

c) bezodkladne privolať odťahovú službu.(2 body)
6. Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

a) dávať znamenie o zmene smeru jazdy,

b) jazdiť za žiadnych okolností rýchlosťou vyššou ako 15 km/h,

c) ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.(2 body)
7. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to

a) platí aj pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere,

b) neplatí pre vodiča vozidla jazdiaceho v protismere,

c) neplatí pre vodiča motocykla a vodiča nemotorového vozidla.

(2 body)
8. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

a) použije vodič zvukové výstražné znamenie,

b) dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel,

c) dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svetlometov.(2 body)
9. Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

a) môže zastaviť a stáť vždy v čase od 22.00 do 5.00 hodiny,

b) môže stáť, ak ide o státie, ktoré nepresiahne pätnásť minút,

c) nesmie zastaviť a stáť.(2 body)
10. Na priechode pre chodcov sa chodí

a) Vpravo,

b) vľavo,

c) v strede.(2 body)
11. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

a) je toto vozidlo vybavené na hnacej náprave pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,

b) je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“,

c) má uzatvorené havarijné poistenie.(2 body)
12. Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok

a) aj vtedy, ak svieti signál červenej farby,

b) iba vtedy, ak svieti signál zelenej farby,

c) iba vtedy, ak svieti signál žltej farby.(1 bod)
13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

a) pravej strane,

b) ľavej strane,

c) ľavej strane a najviac jeden meter od vozidla.(1 bod)
14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) je poškodený lak na zadnom nárazníku,

b) z miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé predné zrkadlo,

c) náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené.(1 bod)
15. Prívesy za osobné automobily

a) smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h,

b) sa nesmú používať na prepravu osôb,

c) sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.


(2 body)
16. Táto dopravná značka:

a) upozorňuje vodiča, že na najbližšej križovatke má prednosť v jazde,

b) prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo,

c) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.


(2 body)
17. Táto dopravná značka znamená:

a) Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo,

b) Jazdné pruhy pred križovatkou,

c) Nerovnosť vozovky.


(2 body)
18. Táto dopravná značka informuje o

a) čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase,

b) obmedzení v jazdnom pruhu,

c) odbočení k najbližším obciam.


(2 body)
19. Táto dopravná značka znamená:

a) Jednosmerná premávka,

b) Smerová tabuľa (s jedným cieľom),

c) Prikázaný smer jazdy.


(2 body)
20. Táto dopravná značka informuje o

a) názve najbližšej križovatky,

b) odbočení k turistickým cieľom,

c) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase.


(2 body)
21. Táto dopravná značka informuje o

a) odbočení k diaľnici a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch,

b) smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase,

c) obchádzkovej trase.


(2 body)
22. Táto dopravná značka znamená:

a) Odbočenie k diaľnici,

b) Názov obce,

c) Smerová návesť.


(2 body)
23. Táto dopravná značka

a) označuje prikázaný smer jazdy,

b) informuje o jednosmernej premávke,

c) informuje o počte jazdných pruhov.

Križovatka 22
24. Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

a) tretie,

b) prvé,

c) druhé.


(3 body)
Križovatka 32
25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

a) vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami,

b) vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám,

c) vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.


(3 body)
Križovatka 1
26. V poradí druhé prejde cez križovatku:

a) červené vozidlo,

b) modré vozidlo,

c) vaše vozidlo.


(3 body)
Križovatka 3
27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

a) 1. modré súčasne s vaším vozidlom, 2. zelené, 3. červené,

b) 1. zelené, 2. červené, 3. modré, 4. vaše vozidlo,

c) 1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré súčasne s červeným.


(3 body)
Späť
Ďalej
Všetky práva vyhradené.
© 2012 - 2020 Ivan Mataj.
Vytvorené programom WebSite X5.

Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
aaautoskola.sk
Návrat na obsah