Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZÁKON NR SR č. 300/2005 Z.z. TRESTNÝ ZÁKON
Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
§ 286
(1) Kto úmyselne ohrozí prevádzku
a) verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú,
b) ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,
c) energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,
d) verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej mimoriadnej udalosti,
e) podmorského kábla alebo podmorského potrubia,
f) obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom,
g) stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, alebo
h) podobného všeobecne prospešného zariadenia,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

zdroj: shutterstock.com

(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo
b) za krízovej situácie.

zdroj: shutterstock.com
§ 288

Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 s výnimkou zvislej dopravnej značky zákazovej alebo príkazovej, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky