Radiaca páka - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ukazovatele a ovládače - Radiaca páka

Radiaca páka slúži na zaradenie potrebného prevodového stupňa a jej pohybom sa vyraďuje predchádzajúci prevodový stupeň a ďalším pohybom sa zaraďuje nasledujúci.

Pri vozidlách s mechanickou prevodovkou musíme páku ručne presúvať do jednotlivých polôh po dráhach, ktoré sú určené tzv. schémou radenia.

zdroj: shutterstock.com

Počet prevodových stupňov môže byť u jednotlivých vozidiel rozdielny. Taktiež radenie spätného chodu nemusí byť totožné, preto je vhodné pred jazdou s konkrétnym vozidlom si overiť spôsob radenia jednotlivých prevodových stupňov.


Pre správne ovládanie radiacej páky, musíme páku ovládať jemne pravou rukou a presne v dráhach, ktoré sú určené pre jednotlivé prevodové stupne. Tieto dráhy sú na seba kolmé, preto napr. s pákou nemôžeme pohybovať šikmo.

Pamätajme si že správny pohyb pákou zabezpečuje naša ruka. Presnosť radenia bude teda záležať len na nás a správnych pohyboch našej ruky.

zdroj: shutterstock.com

Základnou polohou radiacej páky je neutrál. Táto poloha sa nachádza v strede medzi 3. a 4. prevodovým stupňom. Vyvarujte sa zbytočného kývania páky do strán pre zistenie polohy neutrálu, dochádza tak ku zbytočnému namáhaniu radiaceho mechanizmu vozidla. To, že máme neutrál zaradený, by sme mali spoznať aj bez zbytočných kmitov.

Na pamäti majme aj to, že pri preraďovaní potrebujeme pravú ruku. Teda ak potrebujeme točiť volantom, radenie odložme na neskôr a nepokúšajme sa súčasne radiť aj točiť volantom. Samozrejme záleží aj na skúsenostiach vodiča.

Bližšie o radení jednotlivých prevodových stupňov v kapitole radenie prevodových stupňov.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky