Ostatné ovládače - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ukazovatele a ovládače - Ostatné ovládače
Ovládače stieračov a ostrekovačov
Stierače sa u väčšiny vozidiel ovládajú spínačom (páčkou) umiestneným vpravo pod volantom.
Ovládač stieračov sa prepína smerom nahor a nadol.
Ak chceme zapnúť stierače , prepneme páčku nadol do jednej z troch prevádzkových polôh. V prvej polohe stierače stierajú prerušovane. Poloha je vhodná počas jazdy v hmle alebo pri mrholení. V druhej polohe stierače stierajú nepretržite pomalou rýchlosťou. V tretej polohe stierače stierajú nepretržite vysokou rýchlosťou.
Presunutím páčky nahor a jej pridržaním stierače stierajú pomalou rýchlosťou. Uvoľnením sa páčka vráti do vypnutej polohy.
Ak chcete nastriekať kvapalinu z ostrekovačov na čelné sklo, potiahnite páčku smerom k sebe (k volantu).
Ak chcete zapnúť zadný stierač, odtlačte páčku smerom od sebe (od volantu).
Ak chcete nastriekať kvapalinu z ostrekovačov na zadné sklo, odtlačte páčku smerom od sebe (od volantu).

Ovládače ventilácie a kúrenia
Ovládač nastavenia teploty vzduchu (miešanie teplého/studeného vzduchu):
  • Červené pole = teplý vzduchu;
  • Modré pole = studený vzduch.

Ovládač pre zapnutie/ vypnutie vnútornej cirkulácie vzduchu;
- cirkulácia vnútorného vzduchu sa vypne.
- cirkulácia vnútorného vzduchu sa zapne.

Ovládač aktivácie/regulácie ventilátora:
- vypnutý ventilátor;
- rýchlosť ventilácie;
- vetranie na maximálnu rýchlosť;
- tlačidlo na zapnutie/vypnutie klimatizácie.

zdroj: shutterstock.com

Ovládač pre rozdelenie prúdenia vzduchu:
- výstup vzduchu z otvorov pred čelným sklom, smerom na bočné okná a mierny prúd vzduchu aj z bočných otvorov na palubnej doske;
- výstup vzduchu z otvorov v oblasti nôh vpredu, vzadu, pred čelným sklom a smerom na bočné okná a mierny prúd vzduchu aj z bočných otvorov na palubnej doske;
- prúdenie vzduchu zo stredných a bočných otvorov a z otvorov prívodu vzduchu v oblasti nôh vpredu a vzadu;
- výstup vzduchu z otvorov v oblasti nôh vpredu a vzadu a mierny prúd vzduchu aj z bočných otvorov na palubnej doske;
- prúdenie vzduchu zo stredných a bočných otvorov.
Spínače ovládania okien
- otváranie a zatváranie okien v jednotlivých dverách vozidla,
- deaktivácia/aktivácia spínačov v zadných dverách.

Nastavenie spätných zrkadiel
- nastavenie ľavého spätného zrkadla;
- nastavenie pravého spätného zrkadla;
- zatlačením kolieska v smere šípky sa nastaví plocha zrkadla do požadovanej pozície;
- priklopenie a odklopenie oboch telies spätných zrkadiel;
- vyhrievanie spätných zrkadiel.

zdroj: shutterstock.com
Nastavenie sedadiel a opierok hlavy
Sedadlá je možné nastaviť tým, že sa príslušný ovládací prvok zatlačí.
- vyhrievanie sedadla;
- ventilácia sedadla.
Pamäťové tlačidlá pre sedadlo (1, 2, 3, M) umožňujú uložiť do pamäte polohu sedadla a pri sedadle vodiča aj spätných zrkadiel.
Každému z troch pamäťových tlačidiel je možné priradiť polohu nastavenia.

Zamknutie/odomknutie vozidla pomocou spínača
- zamknutie vozidla;
- odomknutie vozidla.
POZOR
Zvnútra zamknuté dvere sťažujú prístup záchranárom ku cestujúcich vo vozidle v prípade núdze - hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

zdroj: shutterstock.com


Dnešné vozidlá ponúkajú obrovské množstvá nastavení a keby mali byť všetky ovládané tlačidlami, tak nás doslova zaplavia. Preto sa začali vo vozidlách používať dotykové obrazovky systému infotainmentu. Naučte sa používať rôzne funkcie systému ešte predtým, než začnete vozidlo používať.

Dotykové obrazovky sa už nahrádzajú smartfónom. Vodič vloží telefón do priestoru na to určeného. Následne sa automaticky spustí aplikácia. Používateľovi ponúka prístup k najdôležitejším funkciám ako je navigácia, prehrávač hudby či hlasové vyhľadávanie. Samozrejmosťou je prijímanie hovorov či hlasové odpovedania na prijaté správy. Samotné aplikácie sú bezplatne dostupné na internete.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky