Kontrola vozidla pred jazdou - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné postupy pri vedení vozidla - Kontrola vozidla pred jazdou

Kontrolou vozidla pred jazdou skontrolujeme, či vozidlo spĺňa podmienky bezpečnej jazdy a či je ho možné použiť v premávke na pozemných komunikáciách.

Pohľadom kontrolujeme:

 • neporušenosť a čistotu okien, zrkadiel a svetiel,
 • hĺbku dezénu, nadmerné opotrebenie, praskliny, poškodenia, prípadné predmety zapichnuté v pneumatikách,
 • úplnosť skrutiek kolies a ich prípadné uvoľnenie,
 • únik kvapalín alebo oleja z vozidla,
 • či nám niekto počas odstavenia vozidla vozidlo nepoškodil.


Skontrolujeme uzavretie a zaistenie kapoty. Zle zavretá a zaistená kapota sa môže počas jazdy otvoriť a následne nám zablokovať výhľad z vozidla.
Skontrolujeme funkčnosť svetiel a smerových svetiel.
Nezabudneme si nastaviť sedadlo a zrkadlá.
Skontrolujeme brzdový pedál a parkovaciu brzdu.
Po otočení kľúča v spínacej skrinke, skontrolujeme rozsvietenie všetkých výstražných ukazovateľov.
Po naštartovaní skontrolujeme zhasnutie všetkých výstražných ukazovateľov.
Skontrolujeme či sme mi a všetci spolujazdci pripútaný bezpečnostným pásom.
Po odbrzdení parkovacej brzdy skontrolujme zhasnutie výstražného svetla brzdového systému.

Raz týždenne alebo podľa odporúčaní výrobcu v návode na obsluhu skontrolujeme:

 • hladinu motorového oleja (medzi ryskami MIN a MAX),


zdroj: shutterstock.com

zdroj: shutterstock.com

 • hladinu chladiacej kvapaliny (medzi ryskami MIN a MAX),

zdroj: shutterstock.com

 • hladinu brzdovej kvapaliny (medzi ryskami MIN a MAX),

zdroj: shutterstock.com

 • hladinu kvapaliny do ostrekovačov,

zdroj: shutterstock.com

 • hladinu elektrolytu v akumulátore (pokiaľ je akumulátor bezúdržbový nekontrolujeme), či nedošlo k uvoľneniu kontaktov a ich čistotu, pri bezúdržbovom akumulátore stav nabitia pomocou kontrplného svetla,

zdroj: shutterstock.com

 • stav a napnutie klinového remeňa,


 • tlak vzduchu v pneumatikách a aj v rezervnom kolese, hĺbku dezénu,


zdroj: shutterstock.com

zdroj: shutterstock.com

 • úplnosť a funkčnosť povinnej výbavy.

Ak vozidlo nepoužívame sami, pre vlastná istotu a bezpečnosť si skontrolujme celé vozidlo v rátane povinnej výbavy pred každou jazdou. Ak však vozidlo používame sami o stave povinnej výbavy by sme mali mať prehľad a v takom prípade ju nemusíme kontrolovať tak často.
Uvedomte si, že za vozidlo a jeho technický stav zodpovedá vodič zo zákona, a preto význam kontroly vozidla je daný.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky