Rozjazd - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné postupy pri vedení vozidla - Rozjazd
Rozjazd vozidla na rovine
Predpokladajme, že motor je už naštartovaný.
 • Orientačne si overme situáciu v cestnej premávke.
 • Zošliapnime pedál spojky.
 • Zaradíme 1. prevodový stupeň.
 • Skontrolujme páku parkovacej brzdy, odistíme ju a odbrzdíme vozidlo.
 • Pedálom akcelerátora je potrebné nastaviť konštantné rozjazdové otáčky.
 • Sú to otáčky pomocou ktorých sa vozidlo dokáže rozbehnúť. Je potrebné brať do úvahy aj konkrétne vozidlo a jeho zaťaženie.
 • Povolíme pedál spojky do miesta záberu. (bez pohybu vozidla)
 • Skontrolujeme si situáciu v cestnej premávke.
 • Zapneme smerové svetlá.
 • Postupne povoľovať pedál spojky. Hneď ako sa znížia otáčky motora a vozidlo sa dostane do pohybu, povoľovanie zastaviť, to znamená spojku pridržať v tomto mieste až do úplného rozbehnutia vozidla. Ak spojku povolíme prudko vozidlo poskočí, alebo zhasne motor.
 • Po rozbehnutí vozidla pridávať plyn pre zrýchlenie a ľavú nohu presunúť do kľudovej polohy vedľa pedála spojky.Vypnúť smerové svetlá.


Rozjazd do kopca
Pokiaľ sa potrebujeme pohnúť s vozidlom do kopca, je treba zabezpečiť, aby počas rozjazdu vozidlo necúvalo. To zabezpečíme buď tak, že zatiahneme parkovaciu (ručnú) brzdu, alebo použijeme techniku rozjazdu do kopca bez použitia parkovacej brzdy.
Rozjazd do kopca s použitím parkovacej (ručnej) brzdy
Predpokladajme že motor je už naštartovaný.
 • Zošliapnime pedál spojky.
 • Zaradíme 1. prevodový stupeň.
 • Uchopíme páku parkovacej brzdy, odistíme ju a držíme. Neuvoľňujeme ju.
 • Pedálom akcelerátora je potrebné nastaviť konštantné rozjazdové otáčky. Budeme potrebovať vyššie otáčky ako pri rozjazde na rovine.
 • Postupne povoľovať pedál spojky. Hneď ako sa znížia otáčky motora a vozidlo sa dostane do pohybu, povoľovanie zastaviť.
 • Páku parkovacej brzdy uvoľníme.
 • Pokračovať v povoľovaní spojky až do úplného rozbehnutia vozidla. Ak spojku povolíme prudko vozidlo poskočí, alebo zhasne motor.
 • Po rozbehnutí vozidla pridávať plyn pre zrýchlenie a ľavú nohu presunúť do kľudovej polohy vedľa pedála spojky.Rozjazd do kopca bez použitia parkovacej (ručnej) brzdy
Predpokladajme že motor je už naštartovaný. Máme stlačený pedál spojky a pedál brzdy.
 • Zaradíme 1. prevodový stupeň.
 • Povolíme pedál spojky do miesta záberu. (bez pohybu vozidla)
 • Uvoľníme pedál brzdy a stlačíme pedál plynu.
 • Postupne povoľovať pedál spojky až do úplného rozbehnutia vozidla. Ak spojku povolíme prudko vozidlo poskočí, alebo zhasne motor.
 • Po rozbehnutí vozidla pridávať plyn pre zrýchlenie a ľavú nohu presunúť do kľudovej polohy vedľa pedála spojky.

Rozjazd dolu kopcom
Predpokladajme že motor je už naštartovaný.
Pri rozjazde dolu kopcom môžeme použiť dva spôsoby.

Prvý bude totožný ako rozjazd na rovine.

Druhý môžeme použiť, pokiaľ je kopec strmší a využijeme pritom zemskú príťažlivosť.
 • Orientačne si overme situáciu v cestnej premávke.
 • Zošliapnime pedál spojky.
 • Zaradíme 2. prevodový stupeň.
 • Skontrolujeme si situáciu v cestnej premávke.
 • Zapneme smerové svetlá.
 • Skontrolujme páku parkovacej brzdy, odistíme ju a odbrzdíme vozidlo.
 • Po samovoľnom rozbehnutí vozidla postupne povoľovať pedál spojky.
 • Po rozbehnutí vozidla pridávať plyn pre zrýchlenie a ľavú nohu presunúť do kľudovej polohy vedľa pedála spojky.Vypnúť smerové svetlá.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky