Radenie prevodových stupňov - radenie smerom nadol - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné postupy pri vedení vozidla - Radenie prevodových stupňov - radenie smerom nadol

Nižšie prevodové stupne používame v prípadoch, keď je potrebné znížiť rýchlosť jazdy (napr. bezpečné prejdenie križovatkou, prejdenie cez železničné priecestie, priechod pre chodcov atd.)
Nižšiu rýchlosť používame aj pred dlhým a prudkým klesaním. Zaradením nižšieho prevodového stupňa sa motor správa ako brzda.
Pri poklese rýchlosti vozidla, alebo keď to je potrebné radíme nižší prevodový stupeň, pri dodržaní postupu radenia.


Radenie z 5 na 4 prevodový stupeň

Pri radení z 5 prevodového stupňa využívame to, že tlak pružín vráti radiacu páku medzi 3 a 4 prevodový stupeň (do neutrálovej polohy).

Pri radení 4 prevodového stupňa páku zľahka prstami potiahneme dozadu. Páka nám skočí do neutrálovej polohy a tam opäť zľahka prstami potiahneme páku smerom dozadu.Radenie zo 4 na 3 prevodový stupeň

Pri radení 3 prevodového stupňa využívame skutočnosť, že radiacu páku nemusíme tlačiť ani do jednej strany, nakoľko cez neutrál prechádzame priamo.

Zľahka dlaňou zatlačíme radiacu páku cez neutrál smerom dopredu, pričom máme prsty tak aby sme ju nevychýlili do strán.Radenie z 3 na 2 prevodový stupeň

Páku najskôr zľahka prstami potiahneme do neutrálovej polohy.

Z neutrálnej polohy pritiahneme radiacu páku smerom k sebe (vľavo) a potom ju zatlačíme smerom dozadu.

Ak to nie je nevyhnutné, radíme 1 prevodový stupeň, len keď vozidlo stojí.

Pri radení smerom nadol nemusíme dodržať postupnosť prevodových stupňov. Napr. ak sme šli na 5 prevodovom stupni rýchlosťou 80 km/h a brzdením sme znížili rýchlosť napr. na 45 km/h môžme hneď zaradiť 3 prevodový stupeň.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky