Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vedenie vozidla v premávke - Parkovanie rovnobežne s okrajom vozovky

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky.

Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

To nám prikazujú predpisy. Ale predpisy nám už neprikazujú ako máme zaparkovať, tzn. či prednou časťou vozidla alebo zadnou časťou vozidla.

zdroj: shutterstock.com

Pri parkovaní rovnobežne s okrajom vozovky môžeme použiť dva spôsoby. Ak máme dostatočne veľkú medzeru je možné zaparkovať aj jazdou dopredu. Tento spôsob je jednoduchý, a stačí si len sledovať dostatočný odstup od okraja (obrubníka) a odstup od pred nami stojaceho vozidla, aby sme mu neznemožnili výjazd.


Druhý spôsob, je keď chceme využiť priestor medzi dvoma vozidlami. Pri tomto spôsobe musíme do priestoru cúvať.

Pozdĺžne parkovanie začíname zastavením nášho vozidla vedľa prvého vozidla, medzi ktoré chceme parkovať. Zastavujeme približne 0,5 – 1 m bočným odstupom a tak aby vozidlá stáli rovnobežne.Pomalým cúvaním zarovnáme zadné časti vozidiel. Volant vytočíme do pravej krajnej polohy, a cúvame dozadu čo najmenšou rýchlosťou.Hneď ako v ľavom spätnom zrkadle nášho vozidla vidíme celú prednú časť vozidla stojaceho vzadu, vyrovnáme kolesá do priameho smeru a ďalej cúvame (vozidlo zviera s okrajom vozovky uhol približne 45°).S vozidlom pokračujeme v cúvaní v priamom smere až do času, keď predok nášho vozidla míňa zadnú časť vozidla stojaceho pred nami. Vytočíme volantom kolesá do ľavej krajnej polohy, a cúvame dozadu až kým nie je naše vozidlo rovnobežne s okrajom vozovky.Kolesá vyrovnáme a pohybom dopredu alebo dozadu naše vozidlo zrovnáme tak, aby sme nebránili vo výjazde vozidiel, medzi ktoré sme parkovali. (mali by sme mať rovnaký odstup aj od predného aj od zadného vozidla.

Pri vychádzaní z parkovacieho miesta zaradíme spätný chod, vytočíme kolesá úplne doprava, cúvne ku zadnému vozidlu. Zaradíme si 1. prevodový stupeň, vytočíme kolesá doľava a opustíme parkovacie miesto. Je nutné sledovať bočný odstup od vredu stojaceho vozidla.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky