Parkovanie kolmo na okraj vozovky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vedenie vozidla v premávke - Parkovanie kolmo na okraj vozovky


Pri parkovaní kolmo na okraj vozovky môžeme opäť použiť dva spôsoby. Jazdou dopredu, tento spôsob je jednoduchý, a stačí si len sledovať dostatočný odstup od stojacích vozidiel, medzi ktoré parkujeme. Pred samotným zaparkovaním vozidla kolmo na okraj vozovky, je vhodné si vytvoriť dostatočný bočný odstup, a to nadchádzaním k stredu vozovky.Cúvaním medzi stojace vozidlá. Zastavíme kolmo s odstupom za miestom, na ktorom chceme zaparkovať. Nesmieme zabudnúť, ani na dostatočný bočný odstup nášho vozidla od zaparkovaných vozidiel (1,0 – 1,2 m). Kolmé parkovanie začíname priamou jazdou dozadu.Sledujeme si roh vozidla (viď obrázok) za ktoré chceme zaparkovať, a to tak aby roh vozidla, naše pravé zadné koleso a naše oči tvorili priamku. V tomto bode vytočíme kolesá doprava.Pomalou jazdou zatáčame do priestoru medzi vozidlami, pričom si sledujeme v pravom zrkadle, či naše vozidlo prejde s odstupom od v pravo zaparkovaného vozidla.
Pokiaľ áno, tak následne v ľavom zrkadle kontrolujeme ľavú stranu vozidla či mám vozidlo míňa v ľavo zaparkované vozidlo tak, aby sme mali dostatočný odstup.Keď je naše vozidlo rovnobežne s vozidlami medzi ktoré parkujeme, vyrovnáme kolesá, a s vozidlom zacúvame priamo k okraju vozovky.

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky