Vlečenie vozidiel - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vedenie vozidla v premávke - Vlečenie vozidiel

Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy. To znamená, že ak naše vozidlo má napr. posilňovač bŕzd a nedá sa naštartovať motor, brzdy sú bohužiaľ nefunkčné. Funkčnosť posilňovača bŕzd je závislá na chode motora. Takéto vozidlo bohužiaľ nemôžeme vliecť.

Vodiči vlečeného a vlečného motorového vozidla sú povinní vopred sa dohodnúť na spôsobe dorozumievania počas jazdy. Pri dohode je potrebné si jasným spôsobom určiť pokyny, aby nemohlo dôjsť k ich zámene.

Pokiaľ sa pri vlečení rozhodneme použiť lano, je potrebné lano počas vlečenia stále udržiavať napnuté. Napnutie lana, musí zabezpečiť vodič vlečeného vozidla a to napr. pribrzďovaním. Pri zastavení môže dôjsť k povoleniu lana, preto pri rozbiehaní je najprv potrebné lano napnúť. To zabezpečuje vodič vlečného vozidla. Najskôr sa pomaly posúva s vozidlom dopredu, a až keď zacíti na vozidle myknutie (ťah vlečeného vozidla) začne sa s vozidlom rozbiehať úplne.

Pokiaľ sa rozhodneme pri vlečení vozidiel použiť tyč, postupujeme rovnako až na nutnosť udržiavať napnutosť.

Pri vlečení môžeme ísť maximálne 60 km/h.

Na vlečenom vozidle nezabudnime zapnúť kľúčik v spínacej skrinke do polohy 1 (odomkneme volant, a máme funkčné osvetlenie vozidla a smerové svetlá), odbrzdiť parkovaciu brzdu a zaradiť neutrál (nemusíme tak držať spojku).

Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky