Autocvičisko - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Autocvičisko
Postup pri skúške na autocvičisku - osobné motorové vozidlo

Pri vykonávaní prvej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B, B+E a podskupiny B1 na autocvičisku alebo inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky, skúšobný komisár preveruje u žiadateľa schopnosť vykonať prípravu a technickú kontrolu vozidla, vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky podľa § 20 ods. 4 písm. a) vyhlášky. Na úseku vedenia motorového vozidla preveruje schopnosť vykonať jazdné úkony podľa § 20 ods. 4 písm. b) vyhlášky. Táto skúška sa vykoná buď s inštruktorom alebo bez neho. Ak je vo vozidle inštruktor musí tam byť aj skúšobný komisár.

Pred začatím prvej časti skúšky z vedenia motorového vozidla cvičné vozidlo stojí zaparkované v priestore garáže o rozmere 2,8 x 5 metra, ktorá je vytvorená zo siedmich kužeľov. Pozdĺžne stredom garáže je slalomová trať vytvorená zo štyroch kužeľov v jednej priamke, ktoré sú od seba vzdialené na 1,5 násobok dĺžky cvičného vozidla. Slalomová trať má šírku 8 metrov. Žiadateľ vykoná jazdu zručnosti podľa prílohy č. 4, 5 a 6, pričom jazdu s vozidlom začína z garáže jazdou dopredu so zaradeným prvým prevodovým stupňom slalomovou jazdou pomedzi kužele. Za posledným kužeľom s vozidlom zastaví na vyznačenom mieste. Po zastavení zaradí spätný chod a s vozidlom cúvaním zaparkuje na kolmé, alebo šikmé státie do vyznačeného parkovacieho miesta, ktoré je vytvorené zo siedmich kužeľov o rozmere 2,8 x 5 metra. Potom s vozidlom vychádza z parkovacieho miesta jazdou doprava. Zaradí spätný chod a s vozidlom cúvaním zaparkuje podobným spôsobom na pozdĺžne státie do vyznačeného parkovacieho miesta, ktoré je vytvorené zo siedmich kužeľov o rozmere 2,5 x 6,5 metra. Po zaparkovaní s vozidlom vychádza z parkovacieho miesta a jazdu zručnosti ukončí zacúvaním vozidla do vyznačeného priestoru garáže. Pozdĺžne, kolmé alebo šikmé zaparkovanie, môže byť podľa rozhodnutia skúšobného komisára vykonávané na pravej alebo ľavej strane slalomovej trate.

Nie je podmienkou, aby cúvanie do vyznačeného parkovacieho miesta a vyznačenej garáže žiadateľ zvládol jedným súvislým ťahom. Pri zaparkovaní vozidla na pozdĺžne, kolmé, alebo šikmé státie a zacúvanie vozidla do garáže, sa s vozidlom nesmie dotknúť kužeľa, nesmie ho posunúť ani ho zvaliť. S vozidlom nesmie presahovať cez pomyselnú čiaru parkovacieho miesta a garáže. Porušenie týchto zásad je dôvodom na hodnotenie prvej časti skúšky z vedenia motorového vozidla klasifikačným stupňom neprospel. Ak pri parkovaní vozidla na kolmé státie žiadateľ musí ísť s vozidlom jazdou dopredu, môže jeho prednou časťou presiahnuť strednú deliacu čiaru, ktorá je vytvorená zo štyroch kužeľov.
zdroj: shutterstock.com

Uvedené rozmery garáže a parkovacieho miesta sú prispôsobené pre osobné motorové vozidlo o rozmere 4 x 1,6 metra. V prípade, ak je cvičné vozidlo väčších, alebo menších rozmerov skúšobný komisár primeraným spôsobom upraví rozmer garáže a parkovacieho miesta. V tejto súvislosti platí pravidlo, že rozmer garáže a parkovacieho miesta na kolmé alebo šikmé cúvanie bude mať šírku 1,75 násobku a dĺžku 1,25 násobku cvičného vozidla. Napr. pre osobné motorové vozidlo značky Škoda Octávia, ktoré má rozmer 4,57 x 1,76 metra bude rozmer garáže a parkovacieho miesta na kolmé, alebo šikmé státie 5,7 x 3 metra. Rozmer parkovacieho miesta na pozdĺžne státie bude mať šírku 1,5 násobku a dĺžku 1,6 násobku cvičného vozidla. Uvedené vzdialenosti budú upravené medzi základňami kužeľov. Pri cvičných vozidlách, ktorých dĺžka presahuje 4,5 metra bude šírka slalomovej trate 9 metrov. Pre lepšiu orientáciu a viditeľnosť žiadateľa pri vykonávaní preverovacích jazdných úkonov, budú do dopravných kužeľov vložené tyče, ktoré môžu byť označené striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi.

zdroj: shutterstock.com
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky