Informatívne iné značky - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Informatívne iné značky

Značka Telefón núdzového volania (č. II 1a) informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlások; značka sa môže použiť aj ako značka predbežná s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti.
Značka Núdzové volanie (č. II 1b) informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo o jednotlivých príslušných linkách núdzového volania s príslušnými symbolmi; tieto údaje sa vhodným spôsobom vyznačia na dodatkovej tabuľke č. E 12.

Značka Kontrola rýchlosti (č. II 1c) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla.
zdroj: shutterstock.com

Značka Telefón (č. II 2) informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.

Značka Hasiaci prístroj (č. II 3) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.

Značka Prvá pomoc (č. II 4) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.

Značka Nemocnica (č. II 5) informuje o blízkosti nemocnice.

Značka Informácie (č. II 6) informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.

Značka Rádio (č. II 6b) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné informácie, ktoré obsahujú aktuálne dopravné a cestovné informácie o situácii v cestnej premávke a ktoré majú vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Značka Zastávka autobusu (č. II 7a) označuje zastávku autobusov. Značka č. II 7a sa používa na označenie zastávky, ak umiestnenie zastávky nie je dostatočne zreteľné.
Značka Zastávka trolejbusu (č. II 7b) označuje zastávku trolejbusu.
Značka Zastávka električky (č. II 7c) označuje zastávku električky bez nástupného ostrovčeka.

Značka Čerpacia stanica (č. II 8a) informuje o blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt.

Značka Čerpacia stanica plynu (č. II 8b) informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného ropného plynu (LPG), stlačeného prírodného plynu (CNG), skvapalneného zemného plynu (LNG) alebo iného druhu skvapalneného alebo stlačeného plynu. V ľavej časti značky sa uvádza skratka plynu, ak je na čerpacej stanici len jeden druh plynu; ak možno načerpať dva a viac druhov plynu, ľavá časť značky ostáva prázdna a skratky plynov sa uvedú na dodatkovej tabuľke.

Značka Nabíjacia stanica (č. II 8c) informuje o blízkosti nabíjacej stanice s elektrickou energiou pre elektromobily; na vyznačenie druhu nabíjaného vozidla sa značka používa v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 10.
zdroj: shutterstock.com

Značka Opraváreň (č. II 9) informuje o blízkosti opravovne motorových vozidiel alebo o predajni motorových vozidiel poskytujúcej servisné služby; ak ide o autorizovanú predajňu motorových vozidiel poskytujúcu servisné služby, možno na dodatkovej tabuľke č. E 12 uviesť typy alebo druhy vozidiel.

Značka Hotel alebo motel (č. II 10) informuje o blízkosti hotela alebo motela.

Značka Reštaurácia (č. II 11) informuje o blízkosti reštaurácie.

Značka Občerstvenie (č. II 12) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom sa poskytuje občerstvenie.

Značka WC (č. II 13) informuje o blízkosti verejne prístupného WC.

Značka Odpočívadlo (č. II 14) označuje miesto mimo obce, na ktorom je dovolené zastavenie a státie, a to najmä ak sa nachádza mimo cestu. Odpočívadlo určené pre určitý druh vozidiel sa označuje v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 10 so zodpovedajúcim symbolom.

Značka Táborisko pre stany (č. II 15a) informuje o blízkosti táboriska pre stany.
Značka Táborisko pre obytné prívesy (č. II 15b) informuje o blízkosti táboriska pre obytné prívesy.
Značka Táborisko pre stany a obytné prívesy (č. II 15c) informuje o blízkosti táboriska pre stany a obytné prívesy.

Značka Pláž alebo kúpalisko (č. II 16) vyznačuje letné stredisko cestovného ruchu a informuje o blízkosti pláže alebo kúpaliska.

Značky Lyžiarsky vlek, Sedačkový vlek a Kabínková lanovka (č. II 17a, č. II 17b a č. II 17c) vyznačujú spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informuje o blízkosti lyžiarskeho strediska alebo vyhliadkovej lanovky.

Značky Odpočívadlo s objektmi služieb (č. II 18a, č. II 18b a č. II 18c) sa používajú na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu. Na dodatkovej tabuli pod značkou Odpočívadlo s objektmi služieb č. II 18a sú uvedené informácie o najbližšom nasledujúcom odpočívadle a o vzdialenosti k nemu, prípadne aj informácie o čísle cesty.

Značky Núdzové východy (č. II 19a a č. II 19b) sa používajú na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké uvedené značky sa používajú pre všetky druhy núdzových východov.

Značky Únikové cesty (č. II 20a, č. II 20b a č. 20c) sa používajú na označenie smeru k dvom najbližším núdzovým východom v tuneli, dva najbližšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m, vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

Značka Úhrada mýta (č. II 21a) informuje o konci úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie nepodlieha úhrade mýta.
Značka Koniec úhrady mýta (č. II 21b) informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie nepodlieha úhrade mýta.

Značka Úhrada diaľničnou známkou (č. II 22a) informuje o konci úseku diaľnice alebo rýchlostnej ceste, ktorej užívanie nepodlieha úhrade diaľničnou známkou.
Značka Koniec úhrady diaľničnou známkou (č. II 22b) informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie nepodlieha úhrade diaľničnou známkou.
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky