Základné svetelné signály - Učebnica pre autoškoly

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príloha č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Základné svetelné signály
S 1a
Signál s plným červeným svetlom so znamením "Stoj!"
S 1b
Signál s plným žltým svetlom so znamením "Pozor!"
S 1c
Signál s plným zeleným svetlom so znamením "Voľno"
S 2a
Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením "Stoj!"
(vzor)
S 2b
Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením "Pozor!"
(vzor)
S 2c
Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením "Voľno"
(vzor)
S 3a
Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením "Stoj!"
(vzor)
S 3b
Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením "Pozor!"
(vzor)
S 3c
Kombinovaný signál so zeleným svetlom pre dva smery so znamením "Voľno"
(vzor)
S 4
Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky
S 5a
Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením "Stoj!"
S 5b
Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením "Voľno"
S 5c
Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením "Stoj!"
S 5d
Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením "Voľno"
S 6a
Signál so žltým svetlom v tvare chodca
S 6b
Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu
S 7a
Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením "Stoj!"
S 7b
Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením "Pozor!"
S 7c
Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením "Voľno"
S 7d
Signál pre cyklistov s červeným svetlom pre jeden smer so znamením "Stoj!"
(vzor)
S 7e
Signál pre cyklistov so žltým svetlom pre jeden smer so znamením "Pozor!"
(vzor)
S 7f
Signál pre cyklistov so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením "Voľno"
(vzor)
S 7g
Signál pre cyklistov s červeným svetlom pre dva smery so znamením "Stoj!"
(vzor)
S 7h
Signál pre cyklistov so žltým svetlom pre dva smery so znamením "Pozor!"
(vzor)
S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným svetlom pre dva smery so znamením "Voľno"
(vzor)
S8
Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu vozidiel s právom prednosti v jazde so znamením "Stoj!"
S 9
Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením "Stoj!"
S 9a
Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením "Stoj!"
S 9b
Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením "Voľno"
Všetky práva vyhradené. © 2012 - 2020 Ivan Mataj. Kopírovanie stránky alebo jej súčastí bez predošlého súhlasu je zakázané.
Vytvorené programom WebSite X5.

Fotografie označené "zdroj: shutterstock.com" sú použité na základe licencie od Shutterstock.com. Sú chránené autorským zákonom.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky